Falske blogger, gode formål

Plan Norges fiktive blogg om Thea (12) som skal gifte seg har lykkes med å rette oppmerksomheten mot tvangsekteskap. Men det er høyst problematisk at Thea er en fiktiv person, skriver BI-professor Peggy S. Brønn.

Publisert: Oppdatert:

TVILSOMT. Fiktive blogger forkludrer kommunikasjonsprosessen siden de oppfordrer til bedrag ved å skjule kilden, i tillegg til å undergrave prinsippene om ærlighet og åpenhet. Faksimile: Plan Norge
TVILSOMT. Fiktive blogger forkludrer kommunikasjonsprosessen siden de oppfordrer til bedrag ved å skjule kilden, i tillegg til å undergrave prinsippene om ærlighet og åpenhet. Faksimile: Plan Norge