- Jeg begynner å bli gammel. Derfor har jeg solgt noe til barna, sier Odd Reidar Øie til DN.

Salget skjedde fredag, like etter at lokalavisen Budstikka selv meldte at avisen skal noteres på markedsplassen Merkur Market på Oslo Børs til neste år.

Øies selskap Amble Investments solgte da 200.000 aksjer i Budstikka til 15,50 kroner per aksje.

Dette fremgår av en innsidemelding fra systemet for unoterte aksjer, NOTC, som Budstikka er en del av, mandag ettermiddag.

Transaksjonen er imidlertid kun intern, og det er selskapet Kavi as, som er kontrollert av Øies barn Kari Øie Nilsen og Vidar Øie Nilsen, som er kjøper.

Øie med nærstående kontrollerer nå 625.816 aksjer i lokalavisen, som er verdsatt til 179,5 millioner kroner, mens Øies eget aksjeselskap nå eier 591.616 aksjer i Budstikka.

Var i styrebråk

Øie eier aksjer i en rekke norske mediekonsern, deriblant Schibsted, Polaris Media, DN-eier NHST Media Group og nettopp Budstikka. Listen over Øies aksjebeholdning finnes her.

Øie kjøpte seg i fjor opp som større minoritetsaksjonær i Budstikka, etter at avisen først hadde kjøpt hele Amedias eierpost på 31,5 prosent tilbake. 40 prosent av de aksjene ble nemlig videresolgt til eksisterende aksjonærer, til en kurs på 13 kroner og 11 øre.

Men i ettertid av dette har det vært uro i blant aksjonærene i Budstikka. På generalforsamlingen i sommer ble styreleder Gislaug Rydland tvunget til å gå av - etter det hun selv kalte «et kupp i kulissene», regissert av Øie for å få mer makt i Budstikka.

Øie hevdet på sin side at utskiftningen handlet om at styret ikke ga nok informasjon i forbindelse med ta rederiet Johs Hansen sendte ut tilbud om å kjøpe aksjer i avisen i mars.

Les mer om styrebråket her.

Egenkapital på 250 mill.

Øies investeringsselskap, Amble Investments as, hadde i 2016 en egenkapital på 252,4 millioner kroner. Samme år var resultatet før skatt 31,2 millioner kroner, en nedgang fra 44,4 millioner kroner i 2015.

Budstikka leverte nylig sin tertialrapport for årets første åtte måneder. Den viser at selskapet hittil i år har omsatt for 101,1 millioner kroner, mot 100,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Det har, kombinert med lavere kostnader, gitt et driftsresultat på 2,8 millioner kroner, mot minus 7,3 millioner i samme periode i fjor.(Vilkår)