Oppdatert med kommentar fra Svein Larsen i Radio Metro.

De tre lokalradioene som nå får en solid økonomisk smekk fra Medietilsynet er Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music).

Til sammen må de tre stasjonene betale litt over én million kroner i gebyr.

– Etter grundige undersøkelser har Medietilsynet kommet frem til at disse lokalradioene har brutt konsesjonsvilkårene. Det er naturlig at dette får konsekvenser, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

De tre kanalene sender på fm-nettet i og rundt Oslo. Etter at riksdekkende fm-sendinger ble avviklet i 2017, er disse lokale nisjekanalene de eneste som har lov til å sende på fm-nettet i storbyene.

Inntekter og videresending

Medietilsynet fører tilsyn med lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene for å påse at nisjekanalene ikke drives kommersielt og hindrer lytternes overgang til digital lytting.

Konsesjonsvilkårene for denne typen stasjoner innebærer blant annet at de ikke kan ha mer enn 135.000 kroner i reklameinntekter i året. De har heller ikke anledning til å videresende innhold fra andre kanaler.

De tre kanalene har på forskjellig vis forbindelse til Svein Larsen og hans kommersielle radiogruppe Radio Metro. Larsen er selv medeier i Asker og Bærum lokalradio, mens Medietilsynet mener de to andre stasjonene har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen.

Medietilsynet anslår at Norsk Lokalkringkasting og Asker og Bærum lokalradio har generert årlige reklameinntekter på mellom tre og fem millioner kroner. Anslaget for Radio Hurum er 700.000 kroner i årlige reklameinntekter.

Straffen er som følger:

  • Norsk Lokalkringkasting ilegges et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner.
  • Asker og Bærum lokalradio ilegges et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner.
  • Radio Hurum ilegges et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner.

Dramatisk situasjon

Medietilsynet varslet bøter mot lokalradiostasjonene i januar, etter å ha ettergått kanalenes sendinger. Gebyrene må betales innen fire uker.

De to store kommersielle radioaktørene, P4 og Bauer Media med Radio Norge, har over lang tid presset på for å få myndighetene til å ta affære overfor lokalstasjonene som samarbeider med Radio Metro.

Radio Metro-sjef Svein Larsen kritiserte høsten 2018 Medietilsynet og NKom for å dramatisere situasjonen rundt lokalradioene.

- Det er ingen overraskelse for meg at tilsynet fortsetter å opptre som politi og dømmende myndighet på vegne av de store kommersielle aktørene og fortsetter sin utrettelige kamp for å nedlegge FM-båndet og dessuten svekke norsk lokalradio. Det har vært deres linje i mange år nå. Politikerne ser heldigvis ut til å ha skjønt konsekvensene av vedtaket om tvangsslukking av fm. Det er bare politikerne som kan redde fm fra å forsvinne ikke byråkratiet, sier Svein Larsen i en skriftlig uttalelse om Medietilsynets vedtak.

Larsen understreker at Radio Metro ikke har noe eierforhold til de tre lokalstasjonene, men bekrefter at det eksisterer et samarbeid og at Radio Metro vil støtte dem i å få omgjort det han omtaler som det «totalt meningsløse vedtaket» fra Medietilsynet.

Han mener vedtaket er fattet på gale premisser, og skriver i uttalelsen at «Ingen av stasjonene bryter med konsesjonen og betingelsene der. Tilsynet må endre reglene hvis de skal få gjort noe med dette.»

DN har ikke oppnådd kontakt med representanter for Radio Hurum.

Frank Naess, ansvarlig redaktør i Norsk Lokalkringkasting, skriver i en epost at «vi viser til uttalelse fra Radio Metro og anser den dekkende for dette totalt meningsløse vedtaket».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.