Medietilsynet og Nkom mener Svein Larsen, Radio Metro og nisjeradioaktører bryter reglene ved å sende kommersielle radiosendinger på fm-nettet til store deler av Oslo.

«I så fall innebærer dette en systematisk undergraving av Stortingets beslutning og gjeldende kringkastings- og ekomregelverk,» heter det i et brev fra Medietilsynet og Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet tar ikke lett på saken.

– I konsesjonsvilkårene til nisjeradioer som befinner seg i slukkeområdene, er det satt vilkår om totalforbud mot sam- og videresending av innhold fra andre aktører, samt en øvre grense for hvor mye aktørene kan hente i reklame- og sponseinntekter. Dersom aktører bryter disse vilkårene, ser Medietilsynet alvorlig på situasjonen. Dette kan etter tilsynets vurdering utfordre premissene Stortinget har lagt for digitaliseringen, sier hun.

Blant funnene er bruk av radiosendere som «langt overskrider de tekniske vilkårene som myndigheten har satt».

Svein Larsen er sjef i Radio Metro.
Svein Larsen er sjef i Radio Metro. (Foto: Aleksander Nordahl)

Innholdet i brevet blir kjent samtidig som interessentene i radiomarkedet tirsdag morgen møter til rundebordskonferanse om digitalisering av radio hos Kulturdepartementet.

Krise for radiolytting

I utgangspunktet skal møtet handle om veien videre etter den kontroversielle omleggingen til dab og slukkingen av riksdekkende sendinger på fm-nettet i 2017.

Men flere av de fremmøtte har helt spesielle saker de vil ta opp.

For de to store kommersielle radioselskapene – P4-eieren MTG og Bauer Media, som står bak Radio Norge – er situasjonen etter omleggingen fra fm til dab svært lite gunstig.

Radiolyttingen fikk seg nemlig en kraftig knekk da publikum landet rundt måtte kjøpe nye dab-radioer til både hus, biler og hytter i 2017.

I 2016, året før fm-slukkingen, lyttet nesten 1,9 millioner nordmenn til MTG og Bauer Medias radiokanaler daglig. I august i år hadde den daglige dekningen falt med over 360.000 lyttere til vel 1,5 millioner lyttere.

Samtidig viser målinger fra Oslo-området, som er det kommersielt mest attraktive radioreklamemarkedet i hele landet, at fm-lyttingen der faktisk vokser.

Dermed renner pengene ut for de landsdekkende reklamedrevne stasjonene til MTG og Bauer Media, som nå bare sender på dab.

Nkom-sjef Elisabeth Aarsæther.
Nkom-sjef Elisabeth Aarsæther. (Foto: Gunnar Lier)

– Vi har nå 553.000 ukentlige lyttere på Radio Metro. Det er en dobling av lyttertallene fra før fm-slukkingen, sier en fornøyd Svein Larsen.

Kommer til å bli strenge

Nå varsler de to tilsynene streng håndheving av reglene for å få bukt med det de mener er ulovlige fm-sendinger fra Larsens stasjoner og samarbeidende lokale nisjestasjoner.

I brevet skriver Medietilsynet og Nkom at det er en åpenbar fare for at disse fm-sendingene forsinker teknologiskiftet og overgangen til dab, og vrir konkurransen ved at «aktørene som lojalt har skiftet til dab» – altså P4, Radio Norge og NRK – mister lyttere og reklameinntekter.

Nkom har opprettet sak mot blant andre Radio Metro, som ifølge tilsynet har brukt sendere med effekter som «langt overskrider de tekniske vilkårene som myndigheten har satt».

Resultatet er at de aktuelle radiostasjonene kan nå store deler av Oslos befolkning, inntil én million mennesker, med angivelig ulovlige, reklamefinansierte fm-sendinger.

Mistenkt ulovlig fm-sender. – Hvor langt kabelen gikk opp vet vi ikke, men sannsynligvis gikk den til fm antennen montert på toppen av masten, skriver Nkom i en tilsynsrapport fra en radiomast på Voksenkollen.
Mistenkt ulovlig fm-sender. – Hvor langt kabelen gikk opp vet vi ikke, men sannsynligvis gikk den til fm antennen montert på toppen av masten, skriver Nkom i en tilsynsrapport fra en radiomast på Voksenkollen. (Foto: Nkom)

Også Medietilsynet har tilsynssaker gående mot radiokonsesjonærer rundt Oslo «på bakgrunn av flere henvendelser om at disse videreformidler kommersielt Radio Metro-innhold». Vilkårene for såkalte nisjeradioer forbyr samsending eller videresending av innhold fra andre stasjoner, og setter dessuten en øvre grense på 135.000 kroner i årlig reklame- og sponsorinntekter.

Det er direktørene for de to tilsynene, Mari Velsand i Medietilsynet og Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som står som avsendere av brevet.

Påstand: Byttet ut sender

Svein Larsen (66) er ikke kjent med at det foreligger brudd på betingelsene fra noen nisjekonsesjonærers side.

Han er administrerende direktør i Radio Metro as. I 2017 ble omsetningen på 31,7 millioner kroner og resultatet et underskudd på 714.000 kroner.

Radio Metro inngår i et nettverk av lokal- og nisjeradioer. Anklagene som fremsettes mot Larsens lokalradioimperium, er dels at det drives samsending og videresending av Radio Metro hos innholdsnisjekonsesjonærer som Asker og Bærum Lokalradio, der Larsens svigerfar er styreleder, Norsk Lokalkringkasting, Radio Hurum og Radio Rox, dels at inntektsbegrensningen i regelverket overstiges.

Helt konkret mener Nkom dessuten at fm-sendinger fra en radiomast på Voksenkollen trolig er flyttet fra en sender 12 meter over bakken som bare skulle benyttes for å treffe Asker og Bærum Lokalradios lyttere, til en annen sender 40 meter oppe i masten.

En fm-sender i denne masten skal også være rettet mot Oslo for å nå det attraktive millionmarkedet i hovedstadsområdet, som egentlig skulle være fm-fritt og bare tilgjengelig for reklameradio fra dab-kameratene P4 og Radio Norge.

Om flytting av senderen i Voksenkollen, sier Larsen:

– Der har det ikke skjedd noen ting de siste årene, meg bekjent.

Avviser anklager

Larsen avviser også at det foreligger andre brudd på konsesjonsbetingelsene til de andre nisjekonsesjonærene det er snakk om.

– Dette er ikke så lett, så da handler det om å forholde seg til konsesjonene, ikke hva som hevdes fra flere hold. Så vidt jeg er kjent med, forholder nisjekonsesjonærene seg lojalt både til inntektsbegrensningen på 135.000 kroner i året, og konsesjonene Medietilsynet og Nkom har gitt dem, sier han.

Norsk lokalradioforbund har kjempet innbitt for at lokale radiostasjoner skal få fortsette å sende på fm, også etter dagens foreløpige tillatelse som løper frem til utgangen av 2021.

Frps landsmøte vedtok dette i vår, mens Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sommer ba om en utredning av kostnadene ved å skru på fm-nettet igjen – av beredskapshensyn.

Larsen trodde rundebordsmøtet hos Kulturdepartementet skulle handle om hva som skal skje fremover, etter de politiske bevegelsene i Frp og Sp. I stedet forberedte han seg mandag ettermiddag på å forsvare seg mot anklagene i brevet fra Medietilsynet og Nkom.

– Den strenge regulering disse tilsynene driver med nå, er uttrykk for en helt forkvaklet og gammeldags kontrollpolitikk som rett og slett ikke hører hjemme i et åpent, fritt, liberalt samfunn i 2018.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg vil ikke snakke om den saken der.
Nkom-direktør vil ikke kommentere strid om radioantenne etter dab-møte.
01:46
Publisert: