Svein Larsen er skuffet over Konkurransetilsynets beslutning, men tar avvisningen med fatning og sier han og Radio Metro ikke kommer til å gå videre med saken.

– Hvor alvorlig er det at du ikke får disse 105 millionene?

– Jeg hadde ikke regnet med de pengene, hverken i min personlige livsførsel, eller i selskapet Radio Metro, så det er hverken noen stor skuffelse eller noe stort problem, sier Larsen.

Hevder han ble utestengt

Det er ett år siden Radio Metro og Svein Larsen klaget sine konkurrenter, P4 og Radio Norge, inn til Konkurransetilsynet.

Påstanden var at de to dominerende radioselskapene aktivt hadde utestengt Larsen og Metro fra det nye digitale radiomarkedet, i forbindelse med overgangen fra fm til dab.

Med klagen fulgte en beregning av sannsynlig økonomisk tap og et krav om 105 millioner kroner i erstatning.

Nå foreligger svaret fra Konkurransetilsynet. Etter en helhetsvurdering har tilsynet ikke funnet grunnlag for å kunne prioritere «ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Det gjøres oppmerksom på at Konkurransetilsynets avgjørelse om ikke å prioritere ytterligere ressurser til saken ikke kan påklages».

Konkurransetilsynet skriver at det ikke kan realitetsbehandle alle henvendelser det mottar om påståtte overtredelser av konkurranseloven, og derfor har «en betydelig skjønnsmessig adgang til å prioritere sine ressurser og dermed hvilke saker det finner hensiktsmessig å ta opp til behandling.»

Krevde 105 millioner

Grunnlaget for Svein Larsen og Radio Metros opprinnelige klage, var avtaler knyttet til utbyggingen av Riksblokk 1 og 2 i dab-nettet.

Larsens påstand var at P4 og Radio Norge, ved eieren Bauer Media, hadde «utformet og inngått avtaler i den hensikt å utestenge oss og andre tredjeparter fra å delta i det nasjonale distribusjonssystemet Riksblokk 1 og Riksblokk 2 og dermed i praksis også utestenge nye radioaktører fra å kunne konkurrere i det nasjonale radiomarkedet helt frem til 2032».

Med klagen fulgte en beregning av det økonomiske tapet Radio Metro mente selskapet ville lide i konsesjonsperioden 2017-31, og krav om erstatning på 105 millioner kroner.

Svein Larsen har vært involvert i en rekke stridigheter knyttet til overgangen fra fm til dab, og klaget blant annet den norske beslutningen om å slukke fm-sendingene inn til Esa, Efta-landenes overvåkningsorgan. Denne førte ikke frem.

Larsen gleder seg imidlertid over at Norkring, Telenor-selskapet som bygger ut dab-nettet, høsten 2018 leverte tilbake dab-ressursene i Riksblokk 2 til myndighetene.

Han mener dette kan ha vært et resultat av Radio Metros klage til Konkurransetilsynet.

Nå skal frekvensene skal etter planen lyses ut på nytt, og da vil Radio Metro vurdere betingelsene med tanke på en mulig søknad, sier Larsen.

Han har sin egen teori om den egentlige grunnen til at Konkurransetilsynet ikke ville gå inn i saken.

– Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at en oppfølging også ville bety sterk kritikk av myndighetenes håndtering av saken og ikke bare av aktørene. Tilsynet hverken orker eller vil ta sjansen på en lengre prosess om dette. Det er naturligvis skuffende, sier Svein Larsen.

Fm kan få nytt liv

Stortinget besluttet slukking av riksdekkende fm-kanaler og større kommersielle lokalradioer i storbyene i 2017.

De fleste lokalradioer fikk imidlertid forlenget sine fm-konsesjoner til utgangen av 2021.

Hva som skjer med lokalradio på fm etter den tid er ikke avklart. Men like før jul fikk Medietilsynet i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport som skal legges til grunn når Stortinget beslutningsgrunnlag skal behandle spørsmålet om en mulig ytterligere forlengelse av fm-sendingene for lokalradio.

Rapporten skal leveres Kulturdepartementet innen 8. mai 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne radiokanalen sender fortsatt på fm. Eller gjør den det?
Svein Larsen i Radio Metro har både konkurrenter og myndigheter på nakken, men mener bestemt han driver lovlig.
01:09
Publisert: