Kjersti Mo, ansvarlig redaktør og direktør i Egmont Publishing, har provosert Norsk Journalistlag og deres leder Thomas Spence. Egmont omorganiserer og etablerer en pool med journalister som skal levere stoff til flere av selskapets blader i stedet for å være fast tilhørende et enkelt blad.

Mediebransjen