– Dette er faresignaler. Det jobbes for å øke brukerinntektene med ulike annonsemodeller og samarbeid. Situasjonen er svært krevende, sier Randi Øgrey, direktør i Mediebedriftenes Landsforening.

Medietilsynet publiserte tirsdag kveld en rapport som tar for seg økonomien i norske avishus fra 2012 til 2016. Den viser at avishusene de siste fem årene har mistet nærmere 2,7 milliarder kroner eller 35,3 prosent av reklameinntektene. Det siste året ble reklameinntektene redusert med 1,04 milliarder kroner, fra 5,9 milliarder i 2015 til 4,9 milliarder i 2016. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra salg av papiravisannonser. 

Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjoner økt markant og til en viss grad kompensert for bortfallet av papirannonsering. I 2016 var det slutt på det. Fra 2015 til 2016 sank reklameinntektene fra avishusenes nettutgaver med 182 millioner, til 1,5 milliarder.

Øgrey mener det er en reell risiko for at mangfoldet svekkes.

– Det vil gå ut over den viktige journalistikken. Mediemangfoldsutvalget peker på at det haster med mediepolitiske tiltak, sier Øgrey.

Medietilsynets rapport viser også at til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, ble lønnsomheten svekket fra 2015 til 2016. Driftsinntektene falt med 950 millioner kroner, noe som førte til en nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner.

Fra 2012 til 2016 gikk de samlede opplagsinntektene ned med 0,1 prosent, det betyr at avishusene klarte å kompensere for fallet i opplag med økte priser. De digitale opplagsinntektene for avishusene økte med 31,3 prosent fra 2015 til 2016. 89 prosent av opplagsinntektene kommer likevel fortsatt fra salg av papiraviser.

– Alle i bransjen jobber intenst med å utvikle forretningsmodeller og drive innholdsutvikling. En positiv utvikling er økning i digital brukerbetaling, og nettopp brukerbetaling blir enda viktigere fremover, sier Øgrey.

Konserndirektør Didrik Munch i Schibsted Norge sier lesermarkedsinntektene, altså abonnementsinntekter og andre brukerinntekter, vokser - både digitalt og samlet sett - i 2017. 

– Når det gjelder annonseinntektene er det mer krevende i abonnementsmediehusene. Der har disse inntektene falt, mens VG har betydelig vekst i digitale annonseinntekter, sier Munch. Kostnadene må kontinuerlig trimmes, også i Schibsted. 

– Vi har ingen store kostnadsprogrammer på tapetet nå, men vi jobber hele tiden med å effektivisere og optimalisere driften. Noen steder kutter vi kostnadene og nedbemanner, andre steder investerer vi og bygger opp, sier Munch.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Jaguar iPace i Norge
En fundamental endring for Jaguar, sier sjefsdesigneren.
01:20
Publisert: