Tidligere redaktør i Bergensavisen og Ap-medlem Olav Terje Bergo henvendte seg til Norsk Presseforbund for noen uker siden og mente forbundet burde ta et slikt initiativ.

Det kommer forbundet ikke til å gjøre, slo generalsekretær Elin Floberghagen fast under et frokostmøte om Medieåret 2017 torsdag, melder Kampanje og Medier24.

– Vi har svart nei på den henvendelsen og mener saken er bedre egnet for løpende debatt og diskusjon enn en overordnet vurdering fra presseforbundet, sa hun.

Floberghagen påpekte imidlertid at det er mange dilemmaer knyttet til saken som er interessante å diskutere, som bruken av anonyme kilder.

– Og så tror jeg det største dilemmaet er: Hvordan påvirker den massive dekningen de som blir utsatt for kritikken? Dette er noe som bør diskuteres løpende i redaksjonen, sa hun.(Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21
Publisert: