Avisene har ønsket en rask avklaring om fremtidig momsregime fordi de står midt i en krevende digital omstilling. Direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) støtter derfor løsningen Klassekampen omtalte tirsdag.