Opplagene stuper for majoriteten av norske magasiner.

I de årlige opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kommer det frem at kun ti av 59 norske magasinutgivelser unngikk fall i opplag per utgave i 2017.

Hele 49 magasiner, ukeblader og tegneserier opplevde altså sviktende opplag per utgave i løpet av fjoråret, viser tallene fra MBL.

I snitt for alle Norges 59 ukeblader og ukeblad er den prosentvise opplagsnedgangen per utgave på 5,3 prosent.

Nedgangen i totalkonsumet, altså summen man får om man ganger opplag med frekvens på utgivelsene, er på ni prosent i snitt for den norske magasin- og ukeblad-porteføljen.

Der er også statistikken enda mer dyster: Kun fem magasiner – Hageliv og Uterom, Tara Hjem, Vakre Hjem og Interiør, Stella og Aftenposten Historie – opplever vekst i totalkonsumet av de 59 magasinene MBL henter tall fra.

Fortsatt størst

Fortsatt er Hjemmet Norges mest populære ukeblad, med et opplag per utgave på nærmere 137.500 eksemplarer. Det er en nedgang på nesten 6.200 eksemplarer og 4,3 prosent siden 2016.

Deretter følger Se og Hørs tirsdagsutgave, som har mistet nærmere 8.400 i opplag det siste året. Ifølge sjefredaktør Ulf Andresen i februar var det mindre enn kjendisbladet fryktet, men det utgjør likevel et fall på 7,7 prosent. Se og Hør tirsdag har et opplag på drøyt 101.000.

Familien har barbert opplaget med snaut 4.900 eksemplarer, men er fortsatt Norges tredje mest populære ukeblad, med et opplag på 81.214.

Det Nye mistet 30 prosent

Til sammenligning faller opplaget til 15 magasiner og ukeblader med mer enn ti prosent, viser MBLs oversikt.

Størst nedgang opplever kvinnemagasinet Det nye, som opplever en nedgang på hele 30,9 prosent. I 2016 lå opplaget for hver utgave på drøyt 23.800, i 2017 var dette tallet nede i snaut 16.500. Den konkrete nedgangen er på 7353 eksemplarer.

Dernest følger foreldrebladet Foreldre & Barn, som opplever en nedgang på 27 prosent med sitt fall på 7829 eksemplarer i løpet av 2017. Fjorårets opplag lå i snitt på drøyt 21.100 eksemplarer.

Boligmagasinet Bo Bedre er sistemann på pallen over magasinene som blør mest opplag. Et opplag på over 20.000 i 2016 ble til drøyt 15.400 i fjor. Det er en nedgang på 23 prosent, og konkret på 4603 eksemplarer.

Størst svikt i familiekategorien

Bladene innenfor foreldre-segmentet er de som faller mest av samtlige kategorier MBL samler de ulike ukebladene under, med en negativ utvikling i opplag på 27,3 prosent.

Også magasiner som omhandler kvinner faller stort, viser MBLs-oversikt. Kategorien hadde et fall i totalkonsumet på 19,9 prosent. Marginalt verre enn magasiner som omhandler helse, livsstil og sunnhet, der fallet var på 19,6 prosent.

Ukeblader og magasiner innenfor pc, lyd og bilde-kategorien opplever et fall på 18,9 prosent i totalkonsumet, og er med det kategorien som faller tredje mest i prosent.

Vekst per utgave – fall totalt

Ti magasiner melder om stabilt eller økende opplag per utgave i løpet av 2017.

Størst oppgang opplever magasinet Babydrøm, som mellom 2016 og 2017 doblet antall utgaver i året fra to til fire. Det ga en opplagsgevinst på 32,8 prosent per utgave.

Det markedsledende kvinnebladet Kamille fikk også god vekst i løpet av fjoråret, etter å ha barbert antall årlige utgaver fra 25 til 17 i løpet av fjoråret. Opplaget per utgave økte med snaut 3.400 eksemplarer, en prosentvis oppgang på 9,7 prosent.

Likevel faller begge disse om man ser på totalkonsumet. For Babydrøm var nedgangen i totalkonsumet på 33,6 prosent. Kamilles totalkonsum falt med 25,4 prosent.(Vilkår)

Familiebil for venstre fil
Mercedes-AMG GT har hittil vært en toseters sportsbil. Nå kommer bilen med fire dører og en vanvittig motorisering.
00:41
Publisert: