Nordmenns økte forbruk av strømmetjenester som Netflix og HBO gir seg for første gang utslag i statistikken fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Etter flere år med økning i antallet tv-abonnementer, snudde trenden i første halvår. Ved utgangen av juni var det drøyt 2,2 millioner abonnementer i Norge, en nedgang på 3000 fra samme periode ifjor.