«Gunnar Bjørkavåg og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018. Det har vært en god og grundig prosess som har ført frem til at Bjørkavåg fratrer sin stilling», heter det i en melding fra styreleder Anette Olsen.

Bjørkavåg havnet i hardt vær i høst etter kommentarer han ga til DN om en sak om lav kvinneandel i mediebransjen.

Kommentarene var et svar på politisk redaktør Hanne Skartveit i VGs kritikk av mannstunge konsernledelser i mediebransjen.

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer. Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, uttalte Bjørkavåg.

Uttalelsene endte i et ekstraordinært styremøte, der Bjørkavågs fremtid ble diskutert. Han fikk imidlertid fortsette som sjef etter styrebehandlingen.

«God og grundig prosess»

Bjørkavåg slutter 1. februar – og styret i NHST Media Group setter nå i gang en prosess for å rekruttere en ny konsernsjef, opplyses det i pressemeldingen.

Gunnar Bjørkavåg og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018. Her er han sammen med styreleder i NHST, Anette Olsen.
Gunnar Bjørkavåg og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018. Her er han sammen med styreleder i NHST, Anette Olsen. (Foto: Brian Cliff Olguin)

Bjørkavåg får ifølge pressemeldingen etterlønn i 18 måneder, noe som tilsvarer i underkant av fem millioner kroner, basert på en fastlønn på cirka 3,3 millioner kroner, ifølge NHSTs årsrapport fra 2016.

Han bekrefter samtidig at han har fått ny jobb – i selskapet til investor Erik Must.

Til DN sier Bjørkavåg at samarbeidet med styreleder Olsen har vært god. NHST-sjefen svarer derimot ikke direkte på spørsmål om det var han selv som besluttet å si opp.

– Anette og jeg har hatt en utmerket dialog. Vi har konkludert med at jeg slutter. Jeg er bare takknemlig for mange spennende år og håper og tror at NHST er sterkere i markedet enn noen gang, sier han.

– Er grunnen til at du slutter dine uttalelser i fjor om «iq-tester og padleturer»?

– Ikke fra min side. Det er ikke det, sier han.

– Så det at du slutter har ikke noen sammenheng med de uttalelsene?

– I mine vurderinger har ikke det vært viktig. Men tiden etter de famøse uttalelsene har vært en lærerik tid for meg, sier han.

– Var det du som ville slutte eller var det Anette Olsen som ba deg om å slutte?

– Det er partene enige om at vi ikke sier noe om utover det som står i pressemeldingen. Det har vært en god og grundig prosess.

– Men er det du som har sagt opp eller Anette Olsen som har bedt deg om å si opp?

– Svaret er det samme. Vi har hatt en god og grundig prosess, sier Bjørkavaag.

– Men hvorfor vil du ikke svare direkte på det?

– Fordi vi er enige om at det er slik vi skal svare, sier han.

I meldingen takker Bjørkavåg ansatte i konsernet.

– Jeg vil takke alle ansatte, styremedlemmer og forretningsforbindelser for meget godt samarbeid i disse 18 årene. Jeg ønsker lykke til videre, og har stor tro på konsernets muligheter. Særlig nå – etter betydelig digital fremgang de siste årene, sier Gunnar Bjørkavåg.

– Totalvurdering

Frem til en ny konsernsjef er ansatt vil lederne for de ulike forretningsområdene og konsernstaber få et utvidet ansvar. Lederne for forretningsområdene vil i denne perioden også være styreledere i de respektive selskapene, opplyser Anette Olsen (61) i meldingen.

Til DN sier Olsen at styret har hatt en god og grundig prosess.

– Dette har vært en totalvurdering som dreier seg om summen av de utfordringene vi står oppi, og hvordan vi skal stake ut kursen fremover., sier hun.

– Var det du som tok initiativ til at han skulle slutte?

Det er ikke riktig av meg å gå inn i detaljene i denne prosessen.

– I høst ble hans posisjon diskutert etter uttalelsene han ga om kvinneandel i ledelsen. Har dette hatt noen innvirkning på at han nå slutter?

– Det synes jeg ikke er riktig å kommentere, sier hun.

Bjørkavåg har vært sjef i NHST i 18 år. Olsen sier at konsernet har utviklet seg på en veldig bra måte i løpet av denne perioden.

-Men det er enkelte deler av konsernet som har utfordringer, noe vi også har opplyst om i kvartalsrapporter. I sum har selskapet hatt en god fremgang, sier hun, og legger til:

-Vi ser at markedet er krevende med masse utfordringer, men også utrolig mange muligheter. Det gjør at vi er veldig opptatt av å se fremover og styrke konsernet.

Vil ikke tidfeste

Olsen sier at styret nå skal ha en diskusjon om stillingsbeskrivelsen og de nødvendige kvalifikasjonene for personen som skal ta over som sjef.

Hun vil ikke tidfeste når ny konsernsjef er på plass.

– Dette må ta den tiden det tar. Det viktige er å finne en veldig god person. Så er det heldigvis slik at vi har ledere for de forskjellige virksomhetsområdene, og i sentrale stabsfunksjoner i NHST, som er sterke og gode. Derfor føler styret seg veldig trygge på at vi kan ha en interimsperiode der de som sitter i lederteamet får et utvidet ansvar, sier hun.

I ettertid av uttalelsene til Bjørkavåg i høst, og den påfølgende styrebehandlingen, er det iverksatt flere prosesser for å øke mangfoldet i NHST-konsernet. Olsen understreker at disse ikke vil rammes av at Bjørkavåg nå slutter.

Administrerende direktør og sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve (54), orienterte om situasjonen på et allmøte på desken i Dagens Næringsliv kort tid etter at meldingen om Bjørkavågs avgang hadde gått ut.

Djuve fikk blant annet spørsmål om han selv har tenkt å søke på stillingen som ny konsernsjef i NHST Media Group.

– Det har jeg overhodet ikke tenkt på. Jeg tipper hun kommer til å ha ganske tung digital kompetanse, sier Djuve.

Stabil omsetning

Ifølge resultatrapporten for tredje kvartal 2017 holdt omsetningen i NHST seg stabil til tross for 23 % fall i annonseinntektene.

Konsernet hadde en omsetning på 308 millioner kroner i tredje kvartal, og et driftsresultat på tre millioner kroner.

Årsomsetningen i 2016 ble på vel 1,3 milliarder kroner, med et driftsresultat på 27,2 millioner kroner. Det tilsvarer en driftsmargin på to prosent.

Mest alvorlig er situasjonen for Nautisk Forlag, som leverer kart til marin sektor. Denne delen av virksomheten opplevde akselererende fall i papirkartomsetningen og prispress og fikk et driftsunderskudd inklusive nedskriving av goodwill på 11,3 millioner i kvartalet.

Som følge av utviklingen er det iverksatt en restrukturering av deler av virksomheten som nedleggelse av Nautisk Americas, het det i kvartalsrapporten.(Vilkår)

– Erna Solberg snakker bedre engelsk enn Donald Trump
Dette ble påpekt av flere Twitter-brukere etter pressekonferansen mellom Erna Solberg og Donald Trump i Det hvite hus.
02:25
Publisert: