Frp har alltid vært partiet som er imot skatter, avgifter og offentlige inngrep, det er derfor ikke aktuelt for Frp å innføre en ny særavgift. Jeg sier som internettdirektør i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse – om vi innfører en slik avgift på bredbånd, hva blir da det neste? Skal vi tvinge taxinæringen til å betale for utesteder som sliter? Frp vil ikke være med på å finansiere en allerede oversubsidiert filmnæring.

Norsk