Regjeringen Solberg lovet i sin politiske plattform en lik moms på alle medieplattformer, gjennom en felles lav momssats. Hittil har oppfatningen vært at denne satsen vil bli på åtte prosent.