Fagutvalget for Influensermarkedsføring har som oppgave å håndtere nye etiske retningslinjer som skal beskytte mot kropps- og utseendepress blant barn og unge. Foreløpig består den største aktiviteten til Fim i å besvare fortløpende spørsmål om fremtidige kampanjer, via såkalte forhåndsvurderinger (som selvsagt behandles konfidensielt) knyttet til influensermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep.

I et innlegg i DN av Sebastian Stigar blir Fim beskyldt for å ramme unge og sårbare influensere når man vil offentliggjøre de sakene som fører til brudd på etiske retningslinjer etter klagebehandling. Vi deler ikke Stigar sin bekymring her.

Det vesentlige er at vedtakene er offentlige, altså «name». Hvorvidt offentlighet innebærer «shame» er det graden av overtramp som styrer. Er overtrampet marginalt er det jo liten grunn til å skamme seg, men heller fokusere på å gjøre det litt bedre neste gang.

Mange influensere er erfarne og flinke, men det er også mye ungt og uprofesjonelt på influenser-siden. Det er derfor behov for at markedsførerne (annonsørene) har fokus på at influensers arbeid er innenfor retningslinjene. At vedtakene er offentlige retter seg derfor vel så mye mot markedsfører som influenser – både med hensyn til læring og ansvarliggjøring.

Disse retningslinjene i betydelig grad en beskrivelse av gjeldende regelverk. Påstanden om at Fim begrenser ytringsfriheten og tråkker i Stortingets bed blir derfor søkt. Offentlige vedtak med hjemmel i lov er som hovedregel offentlige. En lovregulering vil derfor endre lite knyttet til Stigars problematisering.

Vi kan legge til at Fim er opprettet i samråd med representanter fra influensere og var godt forberedt. En fullsatt sal av toneangivende influensere ved lanseringen viste at opprettelsen av Fim var møtt med positive forventninger av et bredt utvalg. Valget av metode og organisasjonsform er basert på gode bransjeerfaringer med tilsvarende modell i mediebransjen. Etter en prøveperiode i Fim ser vi positive resultater. Svært mange av sakene som går gjennom Fim nå erspørsmål knyttet til fremtidige kampanjer. Det er et uttrykk for en vilje til å innrette seg etter Fims retningslinjer.

Vi har tatt til orde for en ansvarliggjøring av bransjen. Det er det vi ser tydelige tendenser til nå. Vi har i økende grad fått et offentlig ordskifte drevet frem av influensere som fremmer etisk og sunn praksis.

Virkemiddelet er fortsatt ganske nytt, men både ut fra sin størrelse og etter hvert også viktighet for annonsørene, er det nødvendig å tilføre den samme profesjonalitet til denne kanalen som det vi forventer av andre kanaler. Her er Fim et særdeles viktig virkemiddel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.