Ingen diskriminering på nett

Internett må opprettholdes som en åpen og ikke-diskrimi­ner­ende plattform for alle som er tilknyttet.

Publisert: Oppdatert:

Det er helt sentralt at reglene som nå skal implementeres i norsk rett faktisk kommer til å opprettholde internett som en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle som er tilknyttet. Foto: Ida von Hanno Bast
Det er helt sentralt at reglene som nå skal implementeres i norsk rett faktisk kommer til å opprettholde internett som en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle som er tilknyttet. Foto: Ida von Hanno Bast (Foto: Dagens Næringsliv)