Nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther (46) slutter i TV 2.

Årsæther jobbet i TV 2 i 17 år. Nyhetsdirektøren sa selv opp, forteller TV 2-sjef Olav Sandnes til DN. 

– Hva er grunnen til at Årsæther nå slutter i TV 2?

– Det må Jan Ove fortelle selv, i og med at han har sagt opp. Jeg vil takke Jan Ove for at han har gjort en viktig jobb for TV 2 i mange år, sier Sandnes.

– Hva skjer med stillingen han nå forlater?

– Nå skal vi takke av Jan Ove og gi han honnør. Så skal vi rett over sommeren se hvordan vi skal løse dette organisatorisk, sier Sandnes.

Årsæther fratrer formelt i august, etter en turbulent tid for tv-kanalen. TV 2 er i sluttfasen av en storstilt nedbemanning, tapte nylig i retten etter å ha blitt saksøkt av kirurg Per Kristian Eide og har fått kritikk for intern kildejakt.

Dommen i Eide-saken er ikke rettskraftig, og TV 2 har varslet at de vil anke

Skal fiske og sitte i styrer

 I et innlegg på Facebook forteller Årsæther om hvordan det var å gå fra Dagens Næringsliv til TV 2 i 2000.

«Sidan den gong har eg teke mange valg. Nokre store, mange små. Mange feil, nokre rett», skriver Årsæther.

Årsæther sier at han synes det ville blitt feil å slutte feil å slutte for et år siden, da kanalen sto foran en stor omorganisering, men at det er «en tid for alt».

- Jeg ser særlig tilbake på tre ting: Etableringen av nyhetskanalen, som er blitt en kjempesuksess. At vi har satt dagsorden i kongeriket med rystende og sterk journalistikk. Og ikke minst folkene og kulturen i TV 2.

 Leder Henrikke Helland i TV 2s redaksjonsklubb synes det er synd Årsæther slutter. 

– Vi mister en faglig sterk redaktør, sier Helland

– Kan avgangen skyldes en ressurskamp internt mellom nyhetene og program? 

– Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Vi har fått tydelige indikatorer på at det skal satses tungt på redaksjonelt innhold, som nyheter og sport. Vi har et sterkt redaktørkorps som Jan Ove har bygget opp. Når han nå forlater TV 2 står en sterk redaktørgruppe klar til å ta over, sier klubblederen.

Årsæther svarer slik på spørsmålet om hans avgang har noe med en ressurskamp mellom nyheter og program å gjøre:

- Neida. Det er ingen endringer i fordelingen av ressurser, sier Årsæther.

 (Vilkår)