Dommen tar for seg en konkret sak med en mann i Lund i Sverige som eier en datamaskin med internettforbindelse. Overfor retten understreket mannen, ifølge SvD, at han ikke skaffet seg pc med tanke på å se på tv. To lavere instanser i det svenske rettsapparatet har tidligere kommet til at han likevel burde betale tv-lisens.

Den nye dommen betyr at eieren av datamaskinen likevel ikke trenger å betale tv-avgift, i motsetning til hva lisensinnkreveren Radiotjänst hevder. I Norge er lisensinnkreving avgrenset til apparater med en fungerende tv-mottager.

Radiotjänst er et datterselskap av SVT, Sveriges Radio og Sveriges Utbildningsradio UR og kan sammenlignes med NRKs lisenskontor i Mo i Rana. Radiotjänst har administrert radio- og tv-avgiften i Sverige siden 1988 og har hovedkontor i Kiruna.

Svensk lov fastslår at definisjonen av en tv-mottaker skal være teknologinøytral, slik at kringkastingsavgiften gjelder for alle maskiner og skjermer som kan vise tv-programmer.

Radiotjänst hadde begynt å sende ut fakturaer, men innkrevingen ble satt på vent da en gruppe husstander gikk sammen og klaget Radiotjänst inn for den svenske Förvaltningsrätten. Ifjor sommer kom domstolen til samme resultat som lisensinnkreveren: Svenskene måtte finne seg i å betale tv-lisens både for pc og nettbrett.

Nå har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommet til motsatt resultat. HFD begrunner sin dom med at en tv-mottaker ifølge loven skal være en "teknisk utrustning" som er innrettet spesielt for å ta imot tv-programmer og at det er de som eier slike spesialiserte mottakere som skal betale avgift. En datamaskin som er koblet til nettet, og som potensielt kan ta inn tv-programmer, tilfredsstiller ikke kravet, ifølge HFD.

At SVT har begynt å gjøre hele sitt sendeskjema tilgjengelig på nett-tv, gir ikke Radiotjänst rett til å kreve avgift fra alle med datamaskin og internett, ifølge domstolen.

Radiotjänst er ifølge SVD skuffet over utfallet og konstaterer at selskapet nå må gå tilbake til tidligere praksis, og bare kreve inn lisens på tv-apparater.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.