En bruker av Kvinneguiden som ble beskyldt for å bryte diskusjonsforumets regler, opplevde i mars at en administrator delte vedkommendes personopplysninger med en annen bruker.

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet opplyser at de har opprettet sak etter hendelsen.