I en årrekke har Norge og flere andre land kritisert skattepraksisen til teknologigiganter som Google og Facebook. Bakgrunnen har vært selskapenes aktive skatteplanlegging gjennom lavskattland som Irland og Bermuda.

Resultatet er blitt at norske skattemyndigheter ser nesten ingenting av milliardinntektene disse selskapene skaper gjennom blant annet annonsesalg i Norge. I 2016 skattet Facebook og Google henholdsvis 468.000 kroner og 2,9 millioner kroner.

Ifølge estimater fra mediebyrågruppen GroupM kommer de to selskapene til å omsette for 5,8 milliarder kroner i Norge i 2018.

Rammes 100 teknologiselskaper

Nå kan skatteregningen til Norge og andre europeiske land bli mangedoblet for multinasjonale selskaper. Ifølge den britiske finansavisen Financial Times foreslår EU å legge skattesatsen på tre prosent på lokale reklameinntekter for selskaper som Google og Facebook. Forslaget vil bli fremlagt for EU-kommisjonen i neste uke.

Legges estimatene fra GroupM til grunn, vil Google og Facebook være nødt til å punge ut til sammen 174 millioner kroner bare i Norge om det nye forslaget blir enstemmig vedtatt av EUs 28 medlemsland.

Financial Times skriver skatteforslaget vil kunne ramme over 100 teknologiselskaper som i dag sluser inntekter gjennom lavskattland.

Positiv til endring

Her i Norge er forslaget om å utrede en såkalt «Google-skatt» blitt fremmet av Une Bastholm (MDG). Hun er for tiden i foreldrepermisjon. Bastholms vikar på Stortinget, Per Espen Stoknes, er positiv til EUs forslag.

Per Espen Stoknes stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.
Per Espen Stoknes stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– En slik omsetningsavgift kan være en god måte å utforme en slik skatt på og bør være blant alternativene som vurderes og utredes av en «Google-skatt», sier han.

Stoknes presiserer at EU-forslag ikke vil slå inn i Norge automatisk, og at det må vurderes grundig før det eventuelt vedtas.

Samtidig er han opptatt av at arbeidet som gjøres internasjonalt for å skattlegge teknologiselskap ikke er nok.

– Systemet trenger et dypere skifte, og vi mener Norge bør ta ledelsen. Det vil ikke være lett og vil kreve at det etableres et langsiktig tverrpolitisk arbeid og politikk. I dag er vi på skatt omtrent der miljøsaken var i 1992 før Rio-konferansen, sier han.

Kommenterer ikke rykter

DN har vært i kontakt med både Facebook og Google vedrørende denne saken. Google Norways fungerende kommunikasjonssjef Charlotte Ekholt skriver i en epost at selskapet ikke har noen kommentar til denne saken.

Facebooks norske pr-selskapet Släger Kommunikasjon skriver at Facebook ikke kommenterer rykter og viser til at selskapet i fjor meldte at de ønsker å føre inntekter fra annonsesalg i landet salget faktisk skjedde.

Ifølge Facebook gjelder dette inntektene som er hanket inn av det lokale salgsteamet i hvert land. I Norge har Facebook et kontor i Oslo.

Administrerende direktør Maria Aas-Eng i mediebyrågruppen Red har tidligere uttalt at «det ikke er godt nok» ettersom kontakten mellom annonsører og Facebooks norske salgskontor i stor grad begrenser seg til de aller største annonsørene.

Inntektene fra annonsesalget til små- og mellomstore bedrifter vil fortsatt bli sluset til Dublin.(Vilkår)

Har solgt for tre millioner før åpning
Kunstnerne Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard åpner utstilling, sammen.
00:56
Publisert: