En av de mer «usynlige» oppgavene hos Forbrukertilsynet, er å føre oversikt over tilsendte tips og klager. Ikke desto mindre en viktig oppgave, som gir oss verdifull innsikt i hva forbrukerne er opptatt av. Statistikken for andre kvartal i år viser med all tydelighet den klare sammenhengen mellom de sakene Forbrukertilsynet tar opp, de som får oppmerksomhet i mediene, og tipsene vi mottar fra bevisste forbrukere.

Reklamekampanjen til Gilde/Nortura om levekårene til grisene hos Gildes grisebønder, falt ikke i god jord hos forbrukerne – og det med god grunn. Forbrukertilsynet påpekte det problematiske ved markedsføringen, og Gilde/Nortura stanset raskt kampanjen.

Et godt samspill mellom forbrukerne, Forbrukertilsynet og mediene er derfor viktig for et styrket forbrukervern. Bevisste forbrukere bidrar til at Forbrukertilsynet effektivt kan slå ned på næringsdrivende som bryter med markedsføringsloven, og med det unngår vi at forbrukere blir villedet eller føler seg lurt.

Jeg synes det er på sin plass å plassere ansvaret for at forbrukerne ikke bedras, der det hører hjemme – hos de næringsdrivende. Det er de som har forpliktelser etter markedsføringsloven. Det er tilbyderne av de produktene og tjenestene vi som forbrukere trenger, eller ønsker oss, som må sikre at markedsføringen ikke lover mer enn den kan holde, og ikke fører forbrukerne bak lyset.

Oppmerksomhet rundt reklame som argumenterer for bærekraftige eller klimavennlige produkter slik vi har sett denne sommeren, viser at forbrukere ønsker å kunne handle produkter som gir mindre belastning på jorden. Da er det klart det engasjerer og opprører mange forbrukere når de ser kampanjer som markedsfører fagre ord, men uten substans.

For det er nemlig som Anne Randmæl Jones og Siri C Rosenblad fra Deloitte sier i et debattinnlegg om markedsføring og bærekraft i Dagens Næringsliv fra 21. juli, «markedsføring er bra, men kun når mottager av budskapet kan ha tillit til innholdet.» Forbrukerne vil ikke bedras, de vil motta sannferdig og ryddig markedsføring som gjør dem i stand til å ta bevisste valg, om det så gjelder; dyrevelferd, økologi eller hvordan klærne er produsert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.