Ivar Horneland Kristensen, styreleder i Teknisk Ukeblad

Gi oss digital likebehandling

Det er direkte konkurransevridende at regjeringen ikke sørger for like vilkår mellom dags- og fagpressen.

Publisert: Oppdatert:

Overgangen fra papir til skjerm ryster mange av de store mediehusene.
Overgangen fra papir til skjerm ryster mange av de store mediehusene. (Foto: Øyvind Elvsborg)