Medielandskapet er i kraftig endring, og overgangen fra papir til skjerm ryster mange av de store mediehusene. Vi i Teknisk Ukeblad Media as har stått sammen med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om å få like vilkår for papir og digitale produkter.