Fredag la Kulturdepartementet frem den etterlengtede Mediemeldingen. Der kommer det frem at NRK-lisensen skrotes. I stedet skal rikskringkasteren finansieres over skatteseddelen.

NRKs budsjett skal vedtas gjennom statsbudsjettet og inntektene skal bestemmes fire år om gangen.

Kulturminister Trine Skei Grande forklarer at regjeringen legger om til skattefinansiering av NRK fordi lisensen – dels fordi den var knyttet til tv-apparatet, dels fordi den var knyttet til husstanden. Til sammen gjør dette lisensordningen «litt 50-talls», ifølge medieministeren.

- Nå lever vi på veldig andre måter enn før. Det var veldig sosialt urettferdig at minstepensjonisten som bor alene og bare har tv-apparatet og radioen som hun hører på, skulle betale det samme som en godt lønnet person som bruker NRKs tjenester på alle plattformer, sier hun.

Hun mener det å ha en reklamefri allmennkringkaster som forvalter norsk språk og norsk kultur er et spleiselag alle må være med på, men at samfunnsutviklingen over tid ville undergravet den eksisterende lisensordningen, og dermed NRK.

Nå endrer hun personfradraget slik at belastningen blir progressiv og følger inntekten.

-Dette blir litt dyrere for de som har mange store lønninger i samme husstand. Minstepensjonister, sosialklienter og klienter kan med god samvittighet bruke NRK og betale 200 kr i året. Og vi slipper den irriterende giroen når vi skal betale ferie og kjøpe julegaver, sier Trine Skei Grande.

Advarer mot NRKs selvstendighet

Dagens lisensordning vil avvikles 1. januar 2020.

– Lisensordningen er gått ut på dato. Etter flere år med politiske løfter om å avskaffe ordningen, merker vi at innkrevingen av lisensen er blitt mer sårbar. I det nye forslaget blir det langsiktige og stabile tatt godt vare på, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK i en pressemelding.

– Jeg har alltid advart litt mot å komme inn på statsbudsjettet, men da så vi ikke for oss hvordan det kunne løses med fire års vedtak, sier han til DN.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen (t.h.) blir intervjuet på Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte i Drammen fredag. Styreleder Thomas Bruvik (midten) i LLA følger med.
NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen (t.h.) blir intervjuet på Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte i Drammen fredag. Styreleder Thomas Bruvik (midten) i LLA følger med. (Foto: Roald, Berit)

– Nå kommer det til å bli hett og høy temperatur hvert fjerde år?

– Men nå har det vært sånn hvert år. Dagens ordning har ikke gitt noen stabilitet. Det er ingen rammer som hindrer politikerne å sette opp eller ned NRK-lisensen. Vi vil alltid være utsatt for politisk styring med det overordnede oppdraget. For oss er det viktig at dette gjøres med respekt for den redaksjonelle uavhengigheten.

– Hva med hvis dere har uflaks og møter et NRK-hatende stortingsflertall. Da er dere bundet til magre budsjetter i fire år?

– Det vil slå ut uansett hvilken ordning man har. Min tilnærming er at dersom NRK opprettholder omdømme og tillit hos befolkningen, og er godt likt hos folk flest, da vil også politikerne sørge for rimelige rammer for NRK.

Dagens ordning mindre belastende for samboere

Maksimalbetaling for NRK per skattyter blir beregnet til om lag 1700 kroner i innføringsåret.

I dag er NRK-lisensen på litt over tre tusen kroner. Dagens ordning er dermed mindre økonomisk belastende for husholdninger med flere voksne, ettersom lisensen kan deles på flere.

I stortingsmeldingen skriver Kulturdepartementet at det de siste tiårene er blitt stadig flere singel-husholdninger, altså husholdninger med bare en person, selv om husholdninger med to personer fortsatt er det vanligste.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2018 viser at om lag 43 prosent av dem som bor i private husholdninger bor alene eller er alene om omsorg for barn. Husholdninger med bare én voksen kan ha en mer utfordrende økonomi enn husholdninger med flere voksne.

Singel-effekt

Regjeringen foreslår den nye NRK-skatten, som innkreves ved at personfradraget reduseres med 7.700 kroner.

  • Belastningen for dem med lav inntekt, som bor alene, blir en skatteøkning på moderate 200 kroner. Dette må ses opp mot at denne gruppen i dag avkreves full NRK-lisens på vel 3000 kroner.
  • Voksne med høy inntekt som bor alene, vil maksimalt betale 1700 kroner mer i skatt. Samtidig slipper de å betale NRK-lisensen på 3000 kroner og går dermed solid i pluss.
  • Husstander med to voksne med høy inntekt må betale to ganger 1700 kroner, og kommer dermed ut med en høyere NRK-avgift enn i dag.

Samler mediestøtten

I stortingsmeldingen kommer det frem flere endringer i mediepolitikken:

  • Kulturminister Grande vil satse på lokalaviser. I tillegg til den direkte mediestøtten skal regjeringen sørge for omfordeling til små, lokale aviser.
  • Allerede i 2016 mente Dagbladet og Aller at lavere arbeidsgiveravgift kunne være med å berge mediebransjen økonomisk. Dette forslaget ble skrotet i denne runden.

– Et fritak for arbeidsgiveravgift vil være et kostbart og lite målrettet tiltak som ikke bør innføres nå. Dersom den økonomiske situasjonen for media skulle bli vesentlig forverret i årene som kommer, kan det være aktuelt å se på forslaget på nytt, heter det i mediemeldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Alle dagens støtteordninger samles i en felles ordning. Det etableres et nytt mediestøtteråd som skal fordele midlene mellom søkerne. Dette skal være et uavhengig råd som fastsetter regler for de ulike mediestøtteordningene og fordeler midler mellom de ulike mediestøtteordningene. Et sentralt spørsmål er hvem som skal sitte i mediestøtterådet og hvordan de utvelges.