Regjeringens forslag er å holde produksjonstilskuddet til norske nyhets- og aktualitetsmedier, vanligvis omtalt som «pressestøtten» på samme nivå som i 2018.

Går forslaget gjennom blir pressestøtten på 313 millioner kroner i 2019, mens en pott øremerket innovasjon og utvikling økes fra tre til ti millioner kroner.

Tilsammen gir dette en støtte på 320 millioner kroner, som er samme beløp som i saldert budsjett for 2018.

MBL: – På stedet hvil

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer 320 norske mediebedrifter. Styreleder Tove Nedreberg er skuffet over regjeringens budsjettforslag.

– Vi hadde ikke forventet noen store grep i statsbudsjettet siden en mediemelding er underveis, men vi er skuffet over at kulturministeren ikke prisjusterer mediestøtten på samme måte som NRK-lisensen. Dette stiller enda større krav og øker forventningene til den kommende mediemeldingen, sier styreleder i MBL Tove Nedreberg.

Regjeringen varsler også at den tar sikte på å innføre momsfritak for nisje- og aktualitetsmedier fra 1. juli 2019.

Fritaket vil gjelde for «elektroniske tidsskrift hvor det i dag eksisterer en trykt utgave av det samme tidsskriftet. Det vil ikke være en forutsetning for fritaket at den elektroniske utgaven er identisk (pdf o.l.) med den trykte. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake med nærmere omtale av avgrensninger og omfang av fritaket og konkrete forslag til lovendringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019.»

Les alt om statsbudsjettet i DNs direktestudio.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Siv Jensen om statsbudsjettet for 2019
01:41
Publisert: