Det luxembourgske kosttilskuddsfirmaet PM International saksøkte i fjor TV 2 for ærekrenkelser etter å ha blitt utsatt for kritisk journalistikk i programmet «Helsekontrollen».

PM reagerte særlig på beskrivelsen av selskapet som et «pyramideselskap» og på beskrivelsen av et av produktene deres som «sukkerpulver».

Firmaet ville ha en erstatning på 70 millioner kroner for tapte inntekter etter programmet, men Oslo tingrett sa nei og ga TV 2 fullt medhold i den sivile rettssaken i fjor.

I mai i år tok PM International saken til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken. Tirsdag ble det klart at også Norges øverste rettsinstans, Høyesterett, gir TV 2 medhold i saken. PM blir samtidig dømt til å betale sakskostnader til en sum på 19.500 kroner til TV 2.

«Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av tvisteloven paragraf 30–9 annet ledd», heter det i kjennelsen.

– Vi har igjen fått bekreftet at vår kritiske journalistikk er berettiget, og på ingen måte rettsstridig. Jeg er glad for at PM ikke lykkes i sitt forsøk på å sensurere den frie pressen, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til DN.

«Håper den setter et viktig eksempel»

«Helsekontrollen»-programmet det er snakk om gikk på luften i 2017, og ble dessuten slått opp på TV 2s nettsider i form av en skriftlig reportasje samme år.

Rettsrundene ble opprinnelig startet av PMs ønske om en midlertidig forføyning, men gikk etter hvert til sak da kravet ble avvist.

Sandnes mener situasjonen er et bilde på en «farlig tendens».

– At selskaper med store økonomiske interesser og ressurser bruker tid og penger på lange og krevende søksmål mot oss er én ting, men det blir noe annet når det rammer bransjekolleger med mindre ressurser. Dommen i dag betyr ekstra mye, og jeg håper den vil sette et viktig eksempel, sier TV 2-sjefen.

Advokat Per Danielsen representerer PM International i saken. Han skriver følgende i en epost:

– PM fortjener honnør for å ha vært villig til å forsøke å sette grenser for en mektig overmakt, den fjerde statsmakt, TV 2. Her dreier det seg ikke om å stanse kritisk journalistikk, men om å korrigere kursen på vegne av alle i samfunnet som er enig i at journalistikk skal være saklig og ikke inneholde skadelig virksomhet, hverken for næringsliv eller privatpersoner.

Samtidig opplyser advokaten at selskapet vurderer en anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det har vært vanskelig å få gjennomslag for at beskyldninger om pyramidevirksomhet er sterkt krenkende, og min klient undrer seg fortsatt over at domstolen ikke er villig til å være med på det. Forståelse av norsk er noe alle bør klare, skriver Danielsen i eposten.

Pressesjef Alexander Plath i PM International skriver i en epost til DN at selskapet respekterer Høyesteretts avgjørelse, men at det fremdeles føler at TV 2 har omtalt selskapet på en «svært feilaktig» måte.

– Det er vår grunnleggende tro at god journalistikk krever en sterk ansvarsfølelse, spesielt kritisk journalistikk. Det er vår tro at TV 2 på grunn av mangel på nøye gjennomgang og av hensyn til en kommersielt lønnsom historie har forsømt dette ansvaret, skriver Plath.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.