Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen kritiserer NRKs økonomistyring ut fra to premisser i et innlegg i forrige uke:

  1. At NRK ikke har langt større overskudd.
  2. At NRK har solgt eiendom for om lag 260 millioner kroner og dermed tapper bedriften for verdier.

Andersen hadde nøyaktig de samme poengene i et lignende innlegg i samme avis for noen måneder siden. Og vi svarer gjerne igjen.

NRKs oppgave er ikke å skape økonomisk overskudd for eierne. NRKs oppgave er å oppfylle allmennkringkasteroppdraget som er definert på grunnlag av NRK-plakaten som er vedtatt av Stortinget. For å kunne gjøre dette, får NRK årlige lisensinntekter, eller fra neste år en ramme for fire år av gangen. Disse pengene skal brukes til å lage innhold i form av nyheter, drama, barneprogrammer og en dekning av hele Norge. Dette skal gjøres innenfor de ressursene vi årlig har til rådighet. Vi skal levere et såkalt «positivt nullresultat». Verdien som skapes, er i form av kvalitativt norsk innhold som bidrar til å «fylle sosiale, kulturelle og demokratiske behov», slik et enstemmig storting har formulert det.

Så til påstanden om at NRK selger ut verdier. Alle eiendommene NRK har, er kjøpt fordi vi driver vår virksomhet der. De har gjennom årene blitt finansiert med ordinære inntekter fra lisens. Finansieringskilden er altså akkurat den samme som for innhold/programmer, distribusjon eller infrastruktur som NRK har ansvaret for. Noen steder leier NRK lokaler og noen steder eier vi, alt etter hva som er mest hensiktsmessig.

Når vi flytter eller endrer virksomheten og frigjør lokaler, selger vi dem. Et eksempel: Da NRK sammen med TV 2, BT, BA og Universitetet i Bergen etablerte Media City Bergen og flyttet inn i nye lokaler, solgte vi de gamle vi hadde flyttet fra. NRK selger eiendom når vi ikke lenger bruker dem, aldri med den hensikt å spe på innholdsbudsjettene. NRK er ikke en eiendomsinvestor, så det vil være feil bruk av ressurser om vi skulle beholde og drive eiendom som ikke lenger er i bruk av oss.

NRK er ikke en eiendomsinvestor, så det vil være feil bruk av ressurser om vi skulle beholde og drive eiendom som ikke lenger er i bruk av oss

Samtidig er det grunn til å peke på at NRKs økonomiske fundament er sterkt forbedret de siste årene som en følge av gjennomførte effektiviseringstiltak. La oss nevne et par eksempler: Da NRK var en av de første offentlige virksomhetene som endret pensjonsordning – i godt samarbeid med de ansattes organisasjoner – oppnådde vi to ting: De årlige pensjonskostnadene ble sterkt redusert og en beregnet underdekning av fremtidige pensjonsforpliktelser på cirka to milliarder kroner, ble løst en gang for alle. Kortsiktig belastet det balansen – på litt sikt styrker det NRKs balanse grunnleggende. Slik underdekning av forpliktelser omtales ofte som «pensjonsbomber» både i offentlige og private virksomheter.

NRK har også de siste årene redusert de faste kostnadene gjennom reduksjon av antall faste årsverk. Vi er cirka ti prosent færre ansatt i dag enn for fem år siden. Det har gjort oss mer fleksible og dratt ned den økonomiske risikoen fordi det er lettere å tilpasse virksomheten raskt i forhold til kostnader, prosjekter, rettighetskjøp eller store begivenheter.

NRK har god økonomistyring og leverer helt i tråd med de økonomiske målene som er satt for virksomheten. Alle kan lese om dette i vår årsrapport. Det er både administrasjonen, styret og Kulturdepartementet som eier tilfreds med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.