NRK-sjef Thor Gjermund Eriksens svarinnlegget til Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen føyer seg inn i rekken av utspill der han beskriver utviklingen i NRK i rosenrøde vendinger.

Det er imidlertid liten grunn til å være fornøyd. Hadde ikke NRK solgt eiendommer de siste to årene, ville driften gått i minus med 150 millioner. Dette er skandaløst dårlig av en bedrift som har det mest stabile inntektsgrunnlag av samtlige mediebedrifter i landet, den folkebetalte lisensen.

Jeg har i flere artikler advart om at dette ville skje dersom NRK ikke tar rev i seilene og sørger for kostnadsreduksjoner i et helt annet omfang enn hva som hittil er gjennomført. Nå har selskapet altså kommet i den meget alvorlige situasjonen at det taper store penger på den underliggende driften.

Det går med NRK som med familien som ikke klarer å holde styr på økonomien: Først går båten, så går hytta, og når elendigheten er fullbrakt, forsvinner også huset.

Jan Lindh
Jan Lindh (Foto: Ida von Hanno Bast)

NRK kommer sikkert til å fortsette med å selge eiendom, noe som dekker over den underliggende driften. Men en dag er det ikke mer igjen å selge – og da vil selskapet stå overfor et kjempeproblem: Hvordan få staten med på å finansiere underskuddene?

Thor Gjermund Eriksen har ikke forstått at det ikke er mulig for en bedrift å utvikle seg tilfredsstillende uten å skape store nok driftsoverskudd. Dette gjelder selvsagt også NRK. Eriksen hevder hardnakket at det ikke er NRKs oppgave å skape økonomisk overskudd.

Selv hevder han at NRKs økonomiske fundament er sterkt forbedret de siste årene. Dette samsvarer ikke med virkeligheten. Det motsatte er tilfelle, og dette kommer tydelig frem i regnskapet. Det viktigste elementet for å bedømme en bedrifts økonomiske fundament er hvordan den underliggende driften går, og her tapes det altså store penger. Og dette til tross for at de årlige pensjonskostnadene er sterkt redusert. Stort verre kan det neppe bli.

Eriksen viser til at NRK har cirka ti prosent færre ansatte enn for fem år siden. I NRKs egen rapport er tallet imidlertid 6,4 prosent – ned fra 3648 faste stillinger i 2014 til 3416 i 2018. Dersom det hadde vært ti prosent som Eriksen hevder, ville NRK ved utgangen av 2018 ha hatt 3316 faste stillinger, altså 133 færre enn i dag, noe som hadde bedret driftsresultatet med i størrelsesorden 133 millioner kroner. En god begynnelse mot en positiv drift.

Eriksen forstår ikke at det ikke er noen motsigelse mellom det å skape verdier for samfunnet gjennom programvirksomheten og økonomiske verdier gjennom store nok driftsoverskudd.

En god nok drift ville frigjort store ressurser som man kunne bruke til å styrke programvirksomheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.