Tomas Bruvik, styreleiar i Landslaget for lokalaviser og Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser

Innlegg: Lokalavisene treng eit løft i pressestøtta nå

Mediemangfaldet i Noreg er unikt, men det er ikkje sjølvsagt. Lokalavisene landet rundt set nå si lit til at den varsla mediemeldinga kan gi eit løft i rammevilkåra.

Publisert: Oppdatert:

Lokalavisene rundt om i Noreg har alltid måtta leve med små ressursar og har vore stolte av å lage gode avisprodukt ut av dei ressursane ein har, skriv innleggsforfattarane.
Lokalavisene rundt om i Noreg har alltid måtta leve med små ressursar og har vore stolte av å lage gode avisprodukt ut av dei ressursane ein har, skriv innleggsforfattarane. (Foto: Gorm K. Gaare)