Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande og KrFs nestleder og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad er enige om at dagens NRK-lisens må fjernes og erstattes av en ny ordning som samler all mediestøtte.

Formuleringene som er forhandlet frem i forbindelse med at KrF trer inn i regjeringen er mer forpliktende enn i den ett år gamle Jeløya-plattformen. Jeløya-plattformen ble vedtatt i forbindelse med at Venstre gikk inn i regjeringen sammen med Høyre og Frp i januar 2018.

Her er noen av de sentrale mediepolitiske formuleringene i den nye regjeringsplattformen de fire regjeringspartiene ble enige om torsdag:

 • Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.
 • NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge, og skal sikres stabil og god finansiering.
 • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
 • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
 • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
 • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
 • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i én ordning. (Gammel formulering: Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.)
 • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
 • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
 • Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.
 • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.

Kulturminister Trine Skei Grande har lenge varslet en mediemelding, som nå trolig er rett rundt hjørnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik har det knusende nederlaget påvirket Theresa Mays autoritet
Slik har det knusende nederlaget i Brexit-avstemningen og mistillitsforslaget mot Theresa May påvirket hennes muligheter til å få til en løsning.
01:38
Publisert: