Ett år etter at TV 2-sjef Olav Sandnes uttalte at kanalen hadde søkt om å bli kommersiell allmennkringkaster, signerte kulturminister Trine Skei Grande og Sandnes avtalen som kan gi kanalen inntil 135 millioner kroner årlig i statsstøtte i Media City Bergen onsdag morgen. Avtalen varer i fem år.

– I dag er en milepæl i norsk mediepolitisk historie når vi inngår avtale med TV 2 som allmennkringkaster. Det er ikke bare bra for de som konsumerer nyheter, men for utviklingen av journalistikk og norsk medieproduksjon, sier Trine Skei Grande til de oppmøtte.

Oppbemanner i Bergen

– Vi har forpliktet oss til å ha en sterk redaksjon som sender fra hjertet vårt her i Bergen. Vi må ha en stor satsing, og en avlegger av denne er Nyhetskanalen. Det er naturlig for oss å fortsette satsingen på dette. Det er ikke et krav, men en positiv bieffekt, sier Olav T. Sandnes, TV 2s konsernsjef og ansvarlige redaktør.

– Et annet aspekt er lokalkontorene. Det er heller ikke et krav, men det er viktig for oss for å nettopp speile hele landet, sa han.

Et av poengene med den nye tv-avtalen er at TV 2 skal opprettholde hovedredaksjonen for nyheter utenfor Oslo, altså i TV 2s hjemby Bergen. I forbindelse med signering av avtalen lover Sandnes flere stillinger i Bergen.

– Vi oppbemanner med ti nye ressurser i Bergen, hovedsaklig innenfor allmennkringkasterområdet, sier Sandnes​.

Ikke bekymret for avtalen

– Dette er en kjempeviktig avtale for meg å få i land. Det har vært et krevende arbeid. Særlig krevende har det vært å finne de regnskapsmessige skillene og måter å beregne ut hva denne statsstøtten skal være. Dette har jo ikke blitt gjort før, sier Skei Grande til DN.

Avtalen kommer flere måneder på overtid. Skei Grande sier det har vært en krevende prosess. Hun er ikke bekymret for at kritikken som har kommet mot avtalen vil få negative konsekvenser, eller at det kan bryte med ESAs regler for statsstøtte.

– Vi har gått mange runder med all kompetanse vi har, og er ganske sikker på at denne avtalen holder. Jeg håper aktører som ønsker seg en slik avtale heller ruster seg for det, enn å angripe denne avtalen.

Skei Grande har ved flere anledninger understreket at hun stiller krav til TV 2.

– Det viktigste for meg er at TV 2 er med å utvikle journalistikken. De er i front internasjonalt teknologisk, og jeg vil at vi skal være like drivende på journalistikk. Det andre er at TV 2 skal være en forvalter av norsk språk. I en tid der vi utsettes for så mye internasjonalt språk er det viktig med tunge forvaltere av det norske språket, sier Skei Grande.

«NRK trenger en reell konkurrent»

– Prosessen har vært krevende og grundig, og jeg vil takke TV 2 for samarbeidet. Ting har tatt litt tid, men det ville vi gjøre for å være sikre på at dette er en god avtale som står over tid. Derfor vet jeg at TV 2 ikke bare oppfyller kravene, men også at de tar ansvaret på alvoret. Jeg håper og tror at TV 2 lyktes med dette, sier Skei Grande.

Kulturminister Trine Skei Grande understreker at avtalen er viktig for norsk mediemangfold. Hun mener det derfor er viktig å ha mer enn én allmennkringkaster.

– NRK trenger en reell konkurrent, og NRK blir bedre av konkurranse. Dette vil berike perspektivene på hva Norge er og styrke journalistikken i en tid med økt polarisering. Vi skal ikke få en situasjon i Norge der mediene blir sett på som en fiende eller et bilde på eliten, sier Skei Grande.

Skal dekke underskudd fra oppdraget

Avtalen innebærer at TV 2 får støtte for å dekke merkostnader knyttet til å utføre oppdraget som allmennkringkaster.

TV 2 forplikter seg til å levere daglige nyheter, programmer for barn og unge på norsk, samt norsk film og tv-drama. Et regnestykke utført av TV 2 i vår viser at kanalen i år regner med å bruke 170 millioner kroner på oppdraget som kommer med rollen som kommersiell allmennkringkaster.

Har vært uro internt

- Jeg er veldig glad, og det tror jeg våre ansatte også er. Det har vært noe uro internt i ventetiden, selv om vi har videreformidlet at vi i kontakt med departmentet har fått inntrykk av at det går riktig vei, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på oppgaven som allmennkringkaster.

- Dette vil styrke vår journalistikk. Vi satser ekstra i Bergen nå, både på «breaking news» og en rekke spennende prosjekter. Nå skal vi bruke litt tid sammen med våre ansatte for å bestemme konkret hva vi vil gjøre, sier Solbrække.

Avtalen med staten innebærer også at Solbrække som nyhetsredaktør forplikter seg til en viss tilstedeværelse i Bergen.

- Per i dag er jeg i Bergen 2-3 dager hver uke, så for min del blir det ikke store forskjellen. Men avtalen forplikter meg til å jobbe med hovedkanalen og være til stede også i Bergen, og det skal jeg levere på, sier Solbrække.

Hovedpunkter i avtalen:

 • Majoriteten av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 km utenfor Oslo (Bergen)
 • Majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 km utenfor Oslo (Bergen)
 • Det er etablert et regnskapsmessig skille mellom TV 2 sin allmennkringkastings­virksomhet, som skal støttes med offentlige midler, og annen virksomhet, som faller utenfor oppdraget
 • TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger
 • TV2 skal tilby norskspråklig barne-TV og programmer for unge
 • TV 2 skal bruke minimum 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama i avtaleperioden
 • Innholdet skal tilbys på én lineær tv-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett.

Krav som TV 2 også må oppfylle, men som ikke dekkes med støtte fra staten:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

 1. Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting.
 2. Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter og interesse.
 3. Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper.
 4. Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden.
 5. Begge de offisielle norske målformene skal benyttes.
 6. Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategorier med hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg B til kunngjøringen.
 7. Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både når det gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori.