– Det er to virkeligheter som er på total kollisjonskurs i spørsmålet om hva denne saken egentlig handler om. Det er ikke uvanlig i saker der alvorlige maktforhold utfordres, sier advokat Birthe Eriksen til DN.

Hun møter på Mentor Mediers ekstraordinære generalforsamling mandag ettermiddag, sammen med sin klient Ingrid Erøy Fagervik.

Ingrid Erøy Fagervik.
Ingrid Erøy Fagervik. (Foto: Fartein Rudjord)

Fagervik er innovasjonsredaktør i Vårt Land og var den som varslet styreleder Tomas Brunegård i oktober 2017 om det hun mener var mobbing og trakassering av tidligere Vårt Land-sjef Åshild Mathisen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal møtes for å behandle et mistillitsforslag mot Tomas Brunegård. Han videresendte varselet til Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten, som var den som ble utpekt som personen bak trakasseringen av Mathisen.

Sparket sjefredaktør i den Mentor Medier-eide avisen Vårt Land, Åshild Mathisen.
Sparket sjefredaktør i den Mentor Medier-eide avisen Vårt Land, Åshild Mathisen. (Foto: Mikaela Berg)

– Enormt ansvar

Advokat Birthe Eriksen har spesielt én ting i mente når hun deltar på ettermiddagens generalforsamling.

– Det viktigste for oss er å passe på at saken ikke omdefineres til noe helt annet enn det den reelt handler om, sier Eriksen.

– For oss er dette en alvorlig varslingssak, som man foreløpig har tillatt å slå tilbake mot den personen varsleren opplevde å ha varslingsplikt i forhold til, nemlig Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen, sier Eriksen.

Det var så fullt på generalforsamlingen i Mentor Medier at de siste aksjonærene ikke slapp inn i salen.
Det var så fullt på generalforsamlingen i Mentor Medier at de siste aksjonærene ikke slapp inn i salen. (Foto: Fartein Rudjord)

Ifølge henne er det vanlig at et varsel utløser sterke motkrefter og at slike saker ofte ender med at varsleren må gå til mediene med saken sin for å bli hørt. Hun er derfor spesielt opptatt av hvordan saken behandles i mediebedriften Mentor Medier.

– Dersom eierne velger å akseptere dette som en personalsak og ikke som en alvorlig varslingssak som ikke er blitt håndtert på en objektiv, habil og forsvarlig måte, så vil det derfor sende signaler som kan skade hele varslingsinstituttet, sier advokat Birthe Eriksen.

Konsernstyreleder kan felles

Det er en aksjonærgruppe med samlet eierandel på 16,8 prosent som har fremmet forslag om mistillit mot konsernstyreleder Tomas Brunegård.

Bakgrunnen er Brunegårds håndtering av oppsigelsen av Åshild Mathisen som sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land på grunn av interne samarbeidsproblemer, blant annet med Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten.

På mandagens generalforsamling kan det hele ende i at det blir vedtatt mistillit mot styreleder Brunegård.

Blant eierne bak mistillitsforslaget er Normisjon, som stiller med kommunikasjonsrådgiver Sigrid Rege Gårdsvoll som sin representant.

– Er målet deres med generalforsamlingen å kaste styreleder?

– Vi står fortsatt bak mistillitsvedtaket, ingenting har endret seg siden vi sende inn det. Utover det har vi ikke behov for å kommentere ytterligere. Vi vil gå inn i møtet og høre hva som kommer frem der, sier Gårdsvoll.

Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon har også signert mistillitsvedtaket. Styreleder Silje Kvamme Bjørndal understreker at det er vanskelig å si om Mentor Medier vil avslutte uken med en annen styreleder enn den begynte med.

– Vi vet ikke hvor aksjonærflertallet ligger. Uansett har vi en bredere horisont. Styreleder står også på valg når vi skal ha en ordinær generalforsamling i begynnelsen av mai, så det er ikke bare i dag aksjonærene skal ta stilling til styreleders stilling, sier Bjørndal.

Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Tomas Brunegård mandag, da han har sittet opptatt i ekstraordinært styremøte i Mentor Medier.

Krangel om konsernets fremtid

Før helgen advarte tidligere sjefredaktør i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Helge Simonnes til DN at hele konsernet kan stå i fare dersom Brunegård kastes.

– Jeg håper eierne virkelig tenker gjennom hva som vil skje videre om de går for mistillit. De må da ha en klar plan for hva som kommer etter å ha sagt A. Her kan det komme til å bli mange ukontrollerte, indirekte virkninger, skrev Simonnes i en kronikk lørdag.

Simonnes henviste da til skjebnefellesskapet mellom Mentor Mediers to norske hovedaviser, Dagsavisen og Vårt Land. Han kjøpte i sin tid som konsernsjef opp Dagsavisen fordi han mente det var avgjørende for å bevare konsernets pressestøtte.

Mandag svarte styremedlem og aksjonær Jens Barland i Mentor Medier. Han mener Simonnes bedriver krisemaksimering ved å advare om sammenbrudd på konsernnivå.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som tidligere har støttet Vårt Land-redaktør Mathisen offentlig, gikk i helgen ut på Twitter for å avvise at partiets støtte til pressestøtten avhenger av om Dagsavisen overlever.

Mobilisert i maktkampen

I forkant av generalforsamlingen mandag har en gruppering av Vårt Land-lesere ringt rundt til hundrevis av aksjonærer for å mobilisere de til å støtte mistilliten mot styreleder Brunegård.

Enkelte eiergrupper i konsernet har også engasjert seg i mobiliseringen av andre aksjeeiere.

Blant dem hovedeier Jan Erik Mushom, som tidligere har erklært full tillit til konsernstyret. (Vilkår)

– Vi har daglige forhandlinger med myndighetene i Pará
Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg forteller hva selskapet nå gjør for å løse opp i Alunorte-problemene.
01:19
Publisert: