Aksjonærene i Mentor Medier møtes torsdag ettermiddag for første gang siden den opphetede ekstraordinære generalforsamlingen i mediekonsernet mandag 16. april.

Der unngikk styreleder Tomas Brunegård med knapp margin at eierne erklærte mistillit på bakgrunn av hans håndtering av konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og den oppsagte Vårt Land-redaktøren Åshild Mathisen.

Dagen etter meddelte Brunegård at han ikke stiller til gjenvalg som styreleder. Den påfølgende innstillingen til nytt konsernstyre fra valgkomiteen i Mentor Medier ble at ingen av dagens faste styremedlemmer skulle få tillit for en ny periode.

Torsdag ettermiddag skal det nye konsernstyret velges, men fortsatt ulmer det i kulissene.

Fremmer benkeforslag

En aksjonærgruppe med en samlet eierandel på nær 27,4 prosent har den siste tiden lobbet et alternativt forslag til nytt konsernstyre enn det valgkomiteen har innstilt på.

Aksjonærgruppen planlegger å fremlegge dette som et benkeforslag under generalforsamlingen torsdag ettermiddag.

Det bekrefter direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond til DN, som står i spissen for benkeforslaget.

– Jeg kan si at vi er en gruppe som har vurdert forslaget fra valgkomiteen. Vår vurdering er at det forslaget ikke tilfredsstiller Mentor Mediers behov slik vi vurderer det. Derfor har vi tatt ansvar for å sikre at Mentor Medier får et best mulig styre med i henhold til kompetanse, og som reflekterer aksjonærene på bredest mulig måte. Vi håper å få tilslutning til forslaget på generalforsamlingen, sier Meyer.

Han ønsker ikke å oppgi hvilke kandidater som står på listen i det nye benkeforslaget. Etter hva DN erfarer skal det være snakk om omfattende endringer, selv om flere av kandidatene fra valgkomiteens innstilling også skal stå oppført i benkeforslaget.

Omstridte aksjonærer

Meyer forteller at de øvrige aksjonærene bak benkeforslaget er Det Norske Misjonsselskap (aksjepost på 1,49 prosent), Det norske Diakonhjem (1,54 prosent), Normisjon (1,99 prosent), svenske Pingst Förvaltning (7,24 prosent), Mushom Invest (6,21 prosent) og Amble Invest v/ Odd Reidar Øie (til sammen 4,98 prosent).

– Det er ikke noe sololøp fra Opplysningsvesenets fond, men en bredt sammensatt gruppe som har arbeidet sammen, sier Meyer.

Konsernsjef Per Magne Tveiten og styreleder Tomas Brunegård i Mentor Medier under den dramatiske ekstraordinære generalforsamlingen i mediekonsernet i april. Torsdag ettermiddag skal Brunegårds erstatter velges på ordinære generalforsamling.
Konsernsjef Per Magne Tveiten og styreleder Tomas Brunegård i Mentor Medier under den dramatiske ekstraordinære generalforsamlingen i mediekonsernet i april. Torsdag ettermiddag skal Brunegårds erstatter velges på ordinære generalforsamling. (Foto: Fartein Rudjord)

Mushom Invest og Amble Invest var henholdsvis selger og kjøper i et omstridt aksjesalg kort tid før den ekstraordinære generalforsamlingen i april, i det som trolig var et forsøk på å senke mistillitsforslaget mot avtroppende styreleder Tomas Brunegård.

Opplysningsvesenets fond, som sto bak mistillitsforslaget, la den gang ned en offisiell protest og ville nekte Øie og Amble å stemme for aksjene de hadde kjøpt av investor Jan Erik Mushom. Protesten fikk imidlertid ikke gjennomslag.

Nå står de tre aksjonærene samlet om benkeforslaget mot valgkomiteens kandidater.

Valgkomiteen ikke overrasket

Leder Torstein Lalim i valgkomiteen sier til DN at han er kjent med benkeforslaget fra den store aksjonærgruppen.

Prost Torstein Lalim leder valgkomiteen i Mentor Medier.
Prost Torstein Lalim leder valgkomiteen i Mentor Medier. (Foto: Fredrik Bjerknes)

–Det vil ikke komme som et stort sjokk om et forslag kommer. Vi får se hvordan det blir tatt imot, og hva generalforsamlingen velger å slutte seg til, sier han.

Lalilm tolker benkeforslaget som en klar indikasjon på misnøye med jobben valgkomiteen har gjort blant enkelte aksjonærer, men stiller seg uenig i den misnøyen.

– Jeg mener vi i valgkomiteen har fått på plass et solid styre, som både representerer bredden blant aksjonærene og som besitter bred kompetanse. Det er også en god balanse mellom kvinner og menn. Jeg håper derfor generalforsamlingen vil slutte seg til vårt forslag, sier Lalim.

Gjort flere endringer

Også valgkomiteen selv har gjort flere endringer på kandidatene fra sin første innstilling.

27. april la valgkomiteen frem et revidert forslag til nytt konsernstyre. Den inneholder følgende innstilling (endringer fra første innstilling markert i fet skrift):

Styreleder (velges for ett år:)

  • Dag Nordbø – Prosjektleder ved Universitetet i Agder (uendret)

Faste styrerepresentanter (velges for tre år):

  • Bengt Adauktusson – Styreleder i Pingst Förvaltning (erstatter Head of Content & Media Investments Knut Ivar Solnes i Telenor), som ble strøket kort tid etter at den første innstillingen ble sendt ut.
  • Trine Stenesen – administrerende direktør i Bokhandlerforeningen (uendret)
  • Hans-Christian Vadseth – kommunikasjonsrådgiver i First House (uendret)
  • Gunn Berit Gjerde – Fylkesvaraordfører i Venstre Møre og Romsdal (uendret)
  • Marit Brandt Lågøyr – Daglig leder i Agenda Rådgivning (erstatter Gudrun Boström, som nå er foreslått som varamedlem)
  • Gudrun Boström – Administrativ leder ved Akademi för lederskap og teologi (erstatter senior prosjektleder Christian Normann Aass i Schibsted)
  • Birgitte Nyborg – Stabssjef i Misjonsalliansen (uendret).

Jobbet under tidsnød

Torstein Lalim forklarer at endringene som er gjort skyldes manglende kvalitetssikring, grunnet den korte tidsfristen mellom den ekstraordinære generalforsamlingen sent mandag 18. april og innstillingens frist kl. 16 dagen etter.

– I løpet av de 20 timene vi hadde til rådighet rakk vi ikke kvalitetssikre at alle kandidatene var villige til å stå på plassen de var innstilt på, sier Lalim.

Det kom også innvendinger fra mediekonsernets svenske aksjonærer, forteller han.

– De svenske aksjonærene har pleid å utpeke sine egne kandidater. De har en representant i valgkomiteen og har også en representant i konsernstyret. De ønsket endringer, og det tok vi til etterretning, sier Lalim.(Vilkår)