Konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier bekreftet onsdag morgen at selskapet har hatt pr-byrået Zynk inne for å få hjelp med å håndtere konflikten i konsernets ledelse.

– Ja, det er riktig at vi har fått noe bistand fra Zynk. Vi har også fått ekstern juridisk rådgivning og bistand fra organisasjonspsykologer. Utover det har jeg ingen kommentar til dette, skriver konsernsjef Tveiten i en epost til DN.

– Zynk jobber ikke for oss, de jobber mot oss

Åshild Mathisen, Vårt Lands sjefredaktør og administrerende direktør, reagerer på bruken av pr-byrået.

– Zynk jobber ikke for oss, de jobber mot oss. Det oppleves spesielt at min egen sjef bruker et PR-byrå mot meg. Særlig i lys av at det ikke er direkte kontakt mellom oss, skriver hun i en epost.

– Jeg må lese om mitt eget ansettelsesforhold i avisene, legger hun til.

– Medieoppslagene fremstår regissert, for vi får de samme spørsmålene fra flere samtidig. Men det renner inn støtteerklæringer fra både nittiåringer og unge som sier jeg ikke må gi meg. Så jeg står i dette, skriver Mathisen.

Konsernsjef Per Magne Tveiten svarer slik:

– Jeg vil avvise disse påstandene på det sterkeste. Vi får generell kommunikasjonsbistand i det som er blitt en krevende sak for konsernet, skriver han i en epost.

Zynk: Kan ikke gå i detaljer

Daglig leder Anniken Haugen Jebsen i Zynk vil ikke fortelle hva oppdraget for Mentor Medier går ut på. Hun ønsker heller ikke å kommentere Mathisens uttalelser.

– Jeg ser at Mentor Medier har bekreftet at vi har gitt noe bistand. Jeg har ikke mulighet til å gå i ytterligere detaljer om våre kundeforhold, skriver Jebsen i en melding.

Zynk bisto også da tidligere SSB-direktør Christine Meyer havnet i en skarp og offentlig konflikt med finansminister Siv Jensen ifjor høst.

Den endte med at Meyer måtte gå av, etter å ha brukt 448.000 kroner på Zynk-rådgivning over av 18 dager, ifølge VG.

– Vi trives best med ikke å være en del av historien. Men vi har en ambisjon om å jobbe med de vanskeligste og viktigste sakene, uttalte styreleder Claus Sonberg til DN i februar.

Styremøte torsdag

Torsdag 22. mars skal styret i Mentor Medier møtes for å snakke om tillitskrisen mellom sjefredaktør og administrerende direktør Åshild Mathisen i Vårt Land og konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier, som også er styreleder i Vårt Land.

Et sentralt punkt på agendaen er etter hva DN erfarer tilbakemeldinger fra ledelses- og organisasjonsrådgiverbyrået AFF om arbeidsmiljøet i konsernet, som skal være svært anstrengt.

Hyret inn psykologer til toppmøter

Mandag skrev DN at samarbeidsproblemene i Mentor Medier var så store at to organisasjonspsykologer ble hyret inn i fjor sommer for å delta på møter i konsernledelsen.

– Psykologene deltok på alle møter i konsernledelsen. Organisasjonspsykologenes funn ble deretter presentert for styret i Mentor Medier. Jeg mener vi har håndtert dette ryddig, og brukt uavhengig og profesjonell hjelp for å komme videre i saken, sa Tveiten til DN mandag.

Åshild Mathisen bestrider fremstillingen og sier organisasjonspsykologene fra Institutt for Medskapende Ledelse (IML) ble innhentet for å bistå konsernledergruppen med utvikling og håndtering av utfordringer og vanskeligheter.

Psykologene deltok på to møter i konsernledergruppen, men ga også bistand til Mathisen og Tveiten for å bedre dialogen dem i mellom.

Flere konsulenter

Konsernet har også engasjert AFF for å hjelpe til med håndteringen av tillitskrisen mellom Vårt Land-redaktøren, konsernsjef Tveiten og øvrig ledelse i mediekonsernet.

Kommersiell direktør og innovasjonsdirektør Ingrid Erøy Fagervik i Vårt Land varslet i oktober om det hun mener var mobbing og trakassering av Mathisen i Mentor Mediers konsernledelse.

– Den saksbehandlingen som skulle handle om konsernledergruppen, blir nå i stedet rettet mot Mathisen. AFFs oppdrag nå er en del av behandlingen av varselet. Den gjennomgangen er, så vidt oss bekjent, ennå ikke ferdigstilt, sa Eriksen til DN mandag.

– Det som utspiller seg nå i denne saken er en åpen kamp om å få definere virkeligheten.

Konsernsjef Tveiten ønsket ikke å gå ytterligere i detalj om samarbeidsrelasjonene mellom ham selv og Mathisen, men knyttet AFF til det som skjedde i forrige uke da Åshild Mathisen innkalte til allmøte i avisen og sa hun hadde fått beskjed om at hun ikke lenger hadde Tveitens tillit..

– AFF har fått i oppdrag fra styret i Mentor Medier å utarbeide en rapport som skal behandles på neste styremøte i Mentor Medier. Det var bruddstykker fra fortrolige samtaler, som både Åshild og jeg har hatt sammen med AFF underveis i arbeidet med denne rapporten, som lå til grunn for allmøtet i Vårt Land siste uke, hevder Tveiten.

Konsulenter bisto Vårt Land-redaksjonen

Tirsdag skrev DN at det også har vært et utfordrende arbeidsmiljø innad i Vårt Land-redaksjonen.

I en redaksjonell arbeidsmiljøundersøkelse fra mars 2017 sa 80 prosent av de spurte seg enig i at mange i redaksjonen har «vært nedstemt det siste året».

I arbeidet med å følge opp undersøkelsen ble Lent, et konsulentselskap innen prosessledelse og utviklingsarbeid, engasjert.

På samlinger i regi av Lent fortalte medarbeidere blant annet:(Vilkår)

  • «Medarbeidere opplever at saklig uenighet blir møtt fra ledelsen som illojalitet».
  • «Medarbeidere føler på redsel for å gjøre noe feil».
  • Ledere «kan bli mye flinkere til å takle faglig uenighet».
  • «Det må være lov å være uenig».
  • «Følelsen av at det aldri blir bra nok».

Enkelte medarbeidere beskrev overfor DN en fryktkultur. Dette ble avvist av hovedverneombud Kjell Kvamme i Vårt Land.

– Hvis enkeltmedarbeidere sier det er en fryktkultur her, kjenner jeg ikke til det. Det bør jeg gjøre som verneombud. Fryktkultur beskriver etter min mening noe som dominerer en hel arbeidsplass. Jeg kjenner ikke noe som skulle tilsi at det er grunn til å bruke dette uttrykket i Vårt Land, sa Kvamme til DN tirsdag.