Torsdag ettermiddag ble det avholdt generalforsamling i Mentor Medier, der et nytt konsernstyre i mediekonsernet skulle velges.

Fra før hadde valgkomiteen innstilt på å bytte ut samtlige medlemmer av dagens konsernstyre. Men valgkomiteen var ikke de eneste som hadde jobbet for å få på plass et nytt lederorgan, som skal peke ut en strategisk retning for moderkonsernet til aviser som Vårt Land. og Dagsavisen.

DN skrev torsdag om en aksjonærgruppe ledet av Ole-Wilhelm Meyer og Opplysningsvesenets fond, med en samlet eierandel på 27,4 prosent, som i lang tid har lobbet sitt eget konsernstyreforlag.

– Vår vurdering er at forslaget fra valgkomiteen ikke tilfredsstiller Mentor Mediers behov slik vi vurderer det, sier Meyer.

Torsdag fremmet aksjonærgruppen benkeforslag om å bytte ut fem av åtte kandidater i valgkomiteens innstilling.

Aksjonærgruppens forslag til ny styreleder, partner Kristin Veierød i advokatfirmaet Hjort, ble valgt med over 96 prosent av stemmene.

De øvrige kandidatene til styremedlemmene ble valgt med samme margin.

Kaster fem av åtte kandidatforslag

I benkeforslaget var det foreslått å vrake blant annet valgkomiteens forslag til ny styreleder, prosjektleder Dag Nordbø ved Universitetet i Agder. Istedet var partner Kristin Veierød i Hjort foreslått.

Senior prosjektleder Christian Normann Aass i Schibsted ble også foreslått gjeninnsatt som fast styremedlem, etter at han ble utelatt fra valgkomiteens reviderte forslag.

Også sjefredaktør Erik Bjerager i den danske avisen Kristeligt Dagblad og investor Jan Erik Mushom, en av aksjonærene bak benkeforslaget og som sitter i det nåværende konsernstyret, var blant de foreslåtte styremedlemmene i benkeforslaget.

Nytt varamedlem skulle bli generalsekretær Jeffrey Huseby i Det Norske Misjonsselskap, det ble også fremlagt krav om fast møteplikt for varamedlemmer.

Styremedlemmene skulle i benkeforslaget velges for en treårsperiode, for å sikre kontinuitet, het det fra Opplysningsvesenets fond.

Jan Erik Mushom (midten) på vei inn i generalforsamling i Mentor Media på Plaza i Oslo. Han er innstilt som nytt styremedlem i benkeforslaget han selv stiller seg bak.
Jan Erik Mushom (midten) på vei inn i generalforsamling i Mentor Media på Plaza i Oslo. Han er innstilt som nytt styremedlem i benkeforslaget han selv stiller seg bak. (Foto: Aleksander Nordahl)

Valgkomiteens innstillinger på administrerende direktør Trine Stenesen i Bokhandlerforeningen, kommunikasjonsrådgiver Hans-Christian Vadseth i First House, fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde i Venstre Møre og Romsdal som faste representanter, ble foreslått vraket.

Det samme ble varakandidat Birgitte Nyborg, stabssjef i Misjonsalliansen.

Foreslo ny valgkomité

Opplysningsvesenets fond-direktør Ole-Wilhelm Meyer foreslo også en ny valgkomité til neste gang et konsernstyre skal velges som del av benkeforslaget.

I den ønsket Meyer selv å sitte som leder.

Kommunikasjonsrådgiver Sigrid Rege Gårdsvoll i Normisjon, Peo Larsson i Pingst Förvaltning, Amble-investor og aksjonær Odd Reidar Øie og prost Kristine Sandmæl i Lofoten menighet var øvrige medlemmer i den foreslåtte valgkomiteen.

Med det ønsket aksjonærgruppen bak benkeforslaget å sørge for fortsatt innflytelse i den videre strategiske utviklingen av mediekonsernet.

Dette ble også vedtatt, med 85,82 prosent av stemmene.

Ville «rydde bordet» – beholder støttespiller

Daglig leder Marit Brandt Lågøyr i Agenda rådgivning, administrativ leder Gudrun Boström i Akademi för lederskap og teologi og styreleder Bengt Adauktusson i svenske Pingst Förvaltning var foreslått av begge lister.

Adauktusson var en av de fremste støttespillerne til avtroppende styreleder Tomas Brunegård under den ekstraordinære generalforsamlingen i april.

Valgkomiteens leder Torstein Lalim under generalforsamling i Mentor Media på Plaza i Oslo.
Valgkomiteens leder Torstein Lalim under generalforsamling i Mentor Media på Plaza i Oslo. (Foto: Aleksander Nordahl)

Valgkomiteens leder Torstein Lalim understreker at de med sin innstilling ikke ønsket å la konflikten som har foregått i konsernet mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og oppsagte Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen prege konsernet videre.

– Vi rydder bordet. Konflikten i det gamle styret skal ikke prege det nye styret, sier Lalim.

Adauktusson er valgt av konsernets svenske aksjonærer, som det er tradisjon for, forklarer Lalim overfor DN.

Stor aksjonærgruppe

Aksjonærgruppen bak benkeforslaget sitter med en samlet eierandel på 27,4 prosent av aksjene i Mentor Medier.

I tillegg til Opplysningsvesenets fond er de øvrige aksjonærene bak benkeforslaget Det Norske Misjonsselskap (aksjepost på 1,49 prosent), Det norske Diakonhjem (1,54 prosent), Normisjon (1,99 prosent), svenske Pingst Förvaltning (7,24 prosent), Mushom Invest (6,21 prosent) og Amble Invest v/ Odd Reidar Øie (til sammen 4,98 prosent).

Dette var benkeforslaget

Følgende kandidater ble fremmet i forslaget fra aksjonærgruppen. Endringene fra valgkomiteens innstilling er markert i tykk skrift.

Foreslått som leder:

 • Kristin Veierød–Partner i advokatfirmaet Hjort

Foreslått som faste representanter:

 • Christian Norman Aass–senior prosjektleder i Schibsted
 • Erik Bjerager–Sjefredaktør og administrerende direktør i danske Kristeligt Dagblad
 • Marit Brandt Lågøyr–Daglig leder, Agenda rådgivning
 • Bengt Adauktusson–Styreleder i Pingst Förvaltning
 • Jan Erik Mushom–Eier og investor Mushom Invest, som eier 6,21 prosent av Mentor Medier

Foreslåtte varamedlemmer:

 • Jeffrey Huseby–generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap
 • Gudrun Boström–Administrativ leder, Akademi för lederskap og teologi

Innstillingen fra valgkomiteen var slik:(Vilkår)

Styreleder (velges for ett år:)
 • Dag Nordbø–Prosjektleder ved Universitetet i Agder

Faste styrerepresentanter (velges for tre år):

 • Bengt Adauktusson–Styreleder i Pingst Förvaltning
 • Trine Stenesen–administrerende direktør i Bokhandlerforeningen

Faste styrerepresentanter (velges for to år):

 • Hans-Christian Vadseth–kommunikasjonsrådgiver i First House
 • Gunn Berit Gjerde–Fylkesvaraordfører i Venstre Møre og Romsdal

Faste styrerepresentanter (velges for ett år:)

 • Marit Brandt Lågøyr–Daglig leder i Agenda Rådgivning

Varamedlemmer:

 • Gudrun Boström–Administrativ leder ved Akademi för lederskap og teologi
 • Birgitte Nyborg–Stabssjef i Misjonsalliansen