Bak mistillitserklæringen står den samme eiergruppen som i mars sendte kravet om ekstraordinær generalforsamling til konsernstyret, kort tid etter at den langvarige konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen ble kjent.

«Vi er kritiske til at ekstraordinær generalforsamling ble lagt på sist mulige tidspunkt i forhold til aksjelovens bestemmelser, og at styret i Vårt Land as fant det nødvendig å gå til oppsigelse før eierne hadde fått den informasjon som er ønsket. Det som for oss er kjent rundt varselsaken gir også grunnlag for stor bekymring. Med bakgrunn i det ovennevnte og i særdeleshet styreleders håndtering av varselsaken finner vi grunn til å uttrykke sterk mistillit mot Mentor Medier as’ styreleder Tomas Brunegård.», heter det i den nye innkallingen, publisert på Mentor Mediers nettsider mandag morgen.

Vil ha mulighet til å kaste styreleder

Aksjonærgruppen bak mistillitserklæringen består blant annet av selskapene Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (eierandel på 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), Redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

Samlet har eiergruppen bak mistillitsytringen en aksjepost på snaut 16,8 prosent.

– Dette gjør vi for å understreke at generalforsamlingen handler om svekket tillit til konsernstyret og dets styreleder. Vi opplever at aktører har forsøkt å gi inntrykk av at denne saken kun dreier seg om Vårt Land. Men dette handler om flere problemkompleks, deriblant styrets behandling av varselet om påstått trakassering av redaktør Åshild Mathisen og at man er usikker på retningen nåværende styre fører konsernet, sier styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon.

– Betyr dette at dere ønsker å kaste styrelederen?

– Vi vil ha muligheten til det, og derfor har vi formulert vedtaket.

Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, som også er leder for representantskapet i Vårt Land og politisk rådgiver i KRF.
Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, som også er leder for representantskapet i Vårt Land og politisk rådgiver i KRF. (Foto: Gorm K. Gaare)

Styreleder Tomas Brunegård opplyser at han befinner seg i Russland mandag, og ikke har anledning til å besvare DNs henvendelse i detalj.

Han understreker at han vil informere og svare på alle spørsmål fra eierne om håndteringen av konflikten mellom Vårt Land-redaktør Mathisen og konsernsjef Tveiten under den ekstraordinære generalforsamlingen 16. april.

– Men det er ikke opp til meg å vurdere arbeidet jeg har ledet i styret. Det er opp til eierne å velge styreleder og medlemmer, slik de gjør hvert år, skriver Brunegård i en epost til DN.

Fredag skrev DN at dramaet rundt oppsigelsen av sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land gjør at valgkomiteen i Mentor Medier har fått utsatt fristen for å levere innstilling om valg av styreleder.

Valgkomiteens leder, prost Torstein Lalim i Nedre Romerike prosti, sier til DN at de drukner i gode navneforslag.

– Det som nå har skjedd har fått aksjonærene på banen i en helt annen utstrekning enn vi har opplevd tidligere.

Nye selskaper har signert

To av selskapene som har signert mistillitserklæringen, var ikke med i gruppen som fremmet krav om ekstraordinær generalforsamling 16. mars.

Disse er Det Norske Misjonsselskap (1,49 prosent) og NKSS – Norges kristelige student- og skoleungdomslag (0,35 prosent).

Generalsekretær Jeffrey Huseby i Det Norske Misjonsselskap sier at deres mistillit mot Brunegård og konsernstyret bunner i det de opplever som gjennomgående kritisk håndtering av konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen.

– Det er to grunner: Med forbehold om at vi har fått riktig informasjon, tyder signalene vi har fått på at Brunegård ikke har informert styret i Mentor Medier om konflikten mellom Tveiten og Mathisen på et tidlig nok tidspunkt. Grunn nummer to er at vi opplever, igjen med forbehold, at Brunegård har hatt en kritikkverdig behandling av varselet om Tveitens påståtte trakassering av Mathisen. Dette ved å sende varselet videre til Tveiten, som varselet omfatter, før saksbehandling var igangsatt, sier Huseby.

– Har dere et ønske om å kaste Brunegård på bakgrunn av dette?

– Det må vi ta stilling til når vi får høre hva de har å si på generalforsamlingen. Klart, at vi er med på denne erklæringen viser at vi er kritiske til behandlingen hans. Men det er ikke dermed sagt at vi vil kaste han. Det må vi ta stilling til på møtet, sier Huseby,

Og legger til:

– Vi håper at eierne skal bli informert på den ekstraordinære generalforsamlingen, og dekke informasjonsbehovet vi eiere har, sier han.

Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med NKSS mandag.

Maktkamp

DN har tidligere skrevet om delt tillit til konsernstyret og styreleder Brunegård i kjølvannet av Mathisen-sparkingen.

En eiergruppe med en samlet aksjepost på 17,5 prosent oppgir at tilliten til konsernstyret ved leder Tomas Brunegård og konsernsjef Tveiten er svekket.

Blant denne gruppen finnes flere av aksjonærene som nå har erklært mistillit mot Brunegård, som redaksjonsklubben i Vårt Land, Opplysningsvesenets fond og Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon.

DN erfarer at enkelte eiere ønsker å gjeninnsette tidligere Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen – på bekostning av Brunegård og konsernsjef Per Magne Tveiten om nødvendig.

På den andre siden står investor Jan Erik Mushom i Mushom Invest as og forvaltningsselskapet til den svenske pinsebevegelsen, Pingst Förvaltning, som samlet eier drøyt 17,2 prosent. Begge uttrykker sin fulle tillit til konsernstyret.(Vilkår)