– Jeg er oppriktig bekymret for Vårt Lands plass i konsernet. Jeg tenker ikke minst ut ifra det sterke vitnesbyrdet til avisens kommersielle direktør Ingrid Erøy Fagervik om hvor tøft det har vært å være del av Mentor Medier den siste tiden, sier Lalim til DN etter torsdagens valgnederlag på generalforsamlingen i Vårt Land- og Dagsavisen-eier Mentor Medier.

Valgkomiteens innstilling til nytt konsernstyre gikk på et klart nederlag i møte med et benkeforslag satt sammen av noen av mediekonsernets mektigste aksjonærer, med en samlet aksjepost på 27,4 prosent.

Benkeforslaget, som vraket fem av åtte kandidater i valgkomiteens innstilling, ble vedtatt med over 96 prosent av stemmene på generalforsamlingen.

– Jeg tror vårt styreforslag hadde vært bedre i stand til å ivareta avisens interesser enn det som nå er valgt. Vi aksepterer selvfølgelig det generalforsamlingen ønsker. Det er også flere av navnene i det nye styret jeg har stor tro på, sier Lalim.

Må sikre strategien videre

Likevel uttrykker valgkomitélederen bekymring for konsekvensen den kommende styresammensetningen kan ha for Vårt Land, avisen Mentor Medier-konsernet har sprunget ut av. Det var han ikke alene om å gjøre under generalforsamlingen torsdag.

Som følge av konsernets beslutning om å sparke tidligere redaktør Åshild Mathisen til tross for god kommersiell og redaksjonell utvikling, varslet kommersiell direktør Ingrid Erøy Fagervik at hun har bedt om sluttavtale i avisen.

Storaksjonæren Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon uttrykte behov for klargjøring av spørsmålene rundt avisens rolle i Mentor-konsernet. Styreleder Silje Kvamme Bjørndal sier til DN at hun har forventning og tillit til at det nye styret klargjør dette, og hvordan det tenkes om synergier mellom konsernets datterselskap rundt felles tjenester og løsninger.

Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon.
Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon. (Foto: Fartein Rudjord)

DN har tidligere omtalt hvordan syv Mentor-direktører uttrykte bekymring om manglende samarbeidsvilje fra Vårt Land og Åshild Mathisen om felles konsernløsninger overfor konsernstyret i fjor høst.

– Det er viktig at Vårt Land er med i samtalen om konsernstrategiene. Inntrykket som har kommet frem fra begge generalforsamlingene er at det til nå har bestått mest i instrukser og føringer fra konsernnivå ned til avisen, sier Bjørndal.

Småaksjonær og biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme mener den største utfordringen for konsernet ligger i strategien videre.

– Jeg mener det har kommet frem klart nå at Mathisen-saken ikke har handlet om noen personkonflikt, men om en konsernledelse og styre som ikke klarer å utvikle en strategi i tråd med konsernets formål, sier Sommerfeldt.

Småaksjonær og biskop Atle Sommefeldt mener den største utfordringen for konsernet ligger i strategien videre.
Småaksjonær og biskop Atle Sommefeldt mener den største utfordringen for konsernet ligger i strategien videre. (Foto: Aleksander Nordahl)

Konsernsjef Per Magne Tveiten sier at synspunktene på Mentor Mediers interne prosesser og konsernstrategi har vært mange den siste tiden. Å få redegjort konfliktsituasjonen i Vårt Land og strategien i Mentor Medier på generalforsamling, har vært viktig, sier han.

– Der har jeg også tydeliggjort Vårt Lands viktige plass i konsernet. Vi opererer i et krevende mediemarked som gjør det nødvendig med samarbeid og utvikling i alle våre virksomheter. Våre virksomhetsledere har en vesentlig rolle i strategiarbeidet. Nå er jeg opptatt av å se fremover og arbeide med en nordisk strategi jeg har stor tro på, sier Tveiten.

Forsikrer om styrets kompetanse

Benkeforslaget sørget for at partner Kristin Veierød i advokatfirmaet Hjort nå er mediekonsernets nye styreleder. Hun ønsker ikke å kommentere Vårt Lands plass i konsernet.

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere før jeg har kommet på plass og satt meg ordentlig inn i konsernets virksomhet sammen med det nye styret, sier Veierød.

Styreleder Bengt Adauktusson i Pingst Förvaltning og privatinvestor Jan Erik Mushom kommer også inn som faste styrerepresentanter. De var begge med i aksjonæralliansen bak benkeforslaget.

Storaksjonærene fikk også sikret innflytelse utover det nåværende styret. Benkeforslagets initiativtager, direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond, er satt som leder av valgkomiteen i Mentor-konsernet.

Direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond
Direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond (Foto: Aleksander Nordahl)

Meyer understreker overfor DN viktigheten av et sterkt Vårt Land. Han mener styret de nå har fått på plass er mer enn kompetent nok til å takle utfordringene i konsernet.

– Vårt Land er en av Mentor Mediers viktige samfunnsinstitusjoner. Min vurdering er at styret som nå er valgt har meget sterk kompetanse som kan føre konsernet videre, sier han.

Rester fra Mathisen-konflikten

Valgkomiteen hadde i forkant av generalforsamlingen uttrykt et ønske om å «rydde bordet» etter konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Åshild Mathisen, ved å innstille et helt nytt styre.

– Da er det uheldig at de velger å ta med seg Mushom som oversitter fra det gamle styret, som var med på å sparke Åshild Mathisen, sier Torstein Lalim.

Mushom rykker opp som fast styremedlem, etter å ha sittet som vara det siste året. Bladmisjonen og flere andre aksjonærer har også uttrykt skepsis til Mushoms tilknytning til det gamle konsernstyret.

– Hovedårsaken er at konsernet med tanke på den nåværende situasjonen hadde hatt godt av et helt nytt styre. Det er kritikkverdig at en som har flagget en posisjon og vært så åpent støttende til konsernledelsens og avtroppende styreleders linje som Mushom har vært, blir sittende som eneste kontinuitetsbærer, sier Kvamme Bjørndal.

Også biskop Sommerfeldt uttrykker bekymring for Mushoms posisjon i konsernstyret.

Investor Jan Erik Mushom (i midten) ble valgt som styremedlem i Mentor Medier under generalforsamlingen torsdag.
Investor Jan Erik Mushom (i midten) ble valgt som styremedlem i Mentor Medier under generalforsamlingen torsdag. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Samtidig ser jeg motivasjonen for å samle de store aksjonærene og aktørene i styret, sier han til DN.

Jan Erik Mushom sier at han, som en av konsernets største eiere, har en naturlig plass i styret. Øvrige aksjonærers misnøye med dette ønsker han ikke å kommentere.

– Jeg har sittet som varamedlem med bindende møteplikt i styret nå, og var innstilt til valg igjen i år. Jeg er største eier og har brukt mest penger på dette konsernet. Da vil jeg være med å påvirke retningen, sier Mushom.(Vilkår)

Slik samler du bonuspoeng raskt
00:57
Publisert: