Omsetningen til mediekonsernet NHST, som eier både Dagens Næringsliv og Morgenbladet, falt med over 30 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet tilsvarende periode året før.

Dermed landet de totale driftsinntektene på 301,3 millioner kroner. Driftsresultatet landet på 10,8 millioner kroner i andre kvartal – mot 13,2 millioner kroner i 2018.

– Resultatene er for svake både samlet og for de tre forretningsområdene. Vi må øke andelen digitale brukerinntekter, kutte strukturelle kostnader, og øke veksttakten. Vi må ha tre tanker i hodet på en gang, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST.

De tre forretningsområdene i NHST er Norske publikasjoner som består av Dagens Næringsliv og Morgenbladet, Globale publikasjoner som består av bransjebladene TradeWinds, Upstream, IntraFish, Recharge, Fiskeribladet og Europower, og programvareselskapene Mynewsdesk og Mention.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at nedgangen i resultatene skyldes lavere annonseinntekter i Norske publikasjoner, og reduserte inntekter i Mynewsdesk.

Store deler av mediekonsernet er gjennom en omfattende omstillingsprosess, og Ask er fornøyd med at noen av grepene fra denne begynner å komme til syne.

– Vi ser noen lyspunkter. Det er en positiv utvikling i inntektene fra digitale abonnementer både som følge av vekst i publikasjonene og inkluderingen av Mention i konsernet, og tiltakene på kostnadssiden i Mynewsdesk begynner å få effekt. Jeg opplever at det jobbes godt og systematisk i konsernet, sier hun.

Avisomsetningen faller

Inntektene hos Dagens Næringsliv og Morgenbladet landet på 156,3 millioner kroner i andre kvartal – ned fra 169,3 millioner kroner året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) landet på 18,9 millioner kroner, noe som er en nedgang på 3,6 millioner kroner sammenlignet med året før.

Avisene har kuttet kostnader på 9,4 millioner kroner, men disse klarte ikke å kompensere for fallet i inntekter.

– Det jobbes veldig godt i Dagens Næringsliv med betydelige investeringer i teknologi og satsingsområder som content marketing. Likevel har inntektsøkningen vært noe lavere enn ventet i DNX, selv om de vokser. Inntektene fra løssalg og papirannonser har vært mer krevende, sier Ask.

Konsernsjefen forteller at Dagens Næringsliv har gjennomført tiltak for å kutte strukturelle kostnader, og at de vil gi mer effekt senere i år. Hun sier også at både Dagens Næringsliv Morgenbladet satser på å øke andelen digitale abonnementer.

I minus første halvår

I første halvår av 2018 gikk NHST med 3,3 millioner kroner i minus på driften, mens konsernet så langt i år har et negativt driftsresultat på 12,3 millioner kroner.

I kvartalsrapporten til selskapet står det at det negative driftsresultatet skyldes økte avskrivninger knyttet til oppkjøpet det franske medieovervåkningsselskapet Mention i fjor høst. Selskapet ble kjøpt opp for å øke veksten i konsernet.

– Vi har veldig stor tro på Mention. Det har historisk hatt en veldig god vekst. Nå jobber vi må sikre at vi klarer å videreutvikle selskapet på en god måte. Mention har vært globale fra dag én, og markedet deres vokser betydelig.

– I kvartalsrapporten står det at omsetningen til selskapet har vært flat. Har oppkjøpet vært tilfredsstillende?

– Mention har ikke vokst så mye som vi har ønsket, men vi gjør justeringer for å legge til rette for vekstambisjonene vi hadde da vi kjøpte selskapet. Det handler om å spisse hvilke segmenter de skal rette seg mot, sier Ask.

– Tror du NHST vil være i pluss ved utgangen av 2019?

– Det er helt klart målet, sier Ask.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.