I 2016 falt omsetningen med 6,8 prosent til 1084 millioner kroner.

Resultat før skatt falt fra 150 millioner kroner i 2015 til 133 millioner kroner i 2016.

Nedgangen skyldes at en generell nedgang i opplags- og annonsemarkedet for papirbaserte magasinprodukter ikke oppveies av nye digitale inntekter, skriver styret i selskapet i sin årsberetning.

Driftsresultatet falt med hele 18,1 prosent til 117,6 millioner kroner ifjor.

Driftsmarginen, som er et mål på lønnsomhet, ble dermed på 10,8 prosent.

Tross digitaliseringen står de trykte produktene likevel sterkt, skriver styret i sin beretning.

Ved utgangen av 2016 var det 359 fast ansatte, mot 407 et år tidligere.

Ni titler øker

Da DN omtalte magasinforlagets resultat i mars, var det på bakgrunn av Egmonts opplysninger ettersom årsregnskap på det tidspunkt ikke var innsendt til Brønnøysundregisteret.

Administrerende direktør Espen Asheim pekte da på at ni av nærmere 80 blader i Egmont-porteføljen hadde økende opplag, blant annet Bonytt og andre interiørmagasiner.

Kvinneblader faller mest, med unntak av Kamille, som vokser.(Vilkår)