Mens inntektene i 2016 for Nettavisen var på 138,6 millioner kroner i 2016, var de i 2017 falt til 130,9 millioner. Det kommer frem av regnskapet.

Det gikk derimot verre med bunnlinjen. Driftsresultatet falt fra 21,4 millioner kroner til 10 millioner, og resultat før skatt falt fra 21,1 millioner til 10,2 millioner. I begge tilfellene er det snakk om en reduksjon på over 50 prosent.

– Dette er ganske lett å forklare. Vi hadde en engangseffekt etter at vi gikk over til ny pensjonsordning. Det ga en engangsgevinst på nesten ti millioner kroner. Den vanlige driften i 2017 var tilnærmet lik den vi hadde i 2016, sier Stavrum.

For Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør og administrerende direktør, gikk det derimot i motsatt retning. I 2016 var Stavrums lønn og annen godtgjørelse på 2,6 millioner, og i 2017 var denne summen vokst til 2,9 millioner.

– Min lønn består av en del elementer. Jeg har blant annet en bonusavtale og en bilavtale, så det er ikke slik at jeg har gått opp 300.000 i fastlønn, sier Stavrum.

Massiv lekkasje

Ifølge en lekket epost fra april, som nettstedet Medier24 fikk tilgang til i juni, var Stavrum bekymret for at Nettavisen mistet lesere og hadde «massiv lekkasje» til Rights, Document og Resett, som han omtaler som «tre farlige konkurrenter på høyresiden av politikken».

– For Nettavisen er dette farlig, fordi saksområdene tradisjonelt har vært «våre» – og det som har gitt oss et profilmessig særpreg, skrev Stavrum i eposten.

Til Medier24 bekreftet Stavrum at det var han som hadde skrevet eposten. Men han benektet at han var bekymret for leserflukten til ytre høyre.

– Jeg var opptatt av at vi ikke skulle gi bort noen stoffområder som våre lesere er interessert i. Men når det gjelder fakta, så har vi ikke registrert noen trafikkovergang til disse små nettstedene. Vi har vekst i vår trafikk, og denne sommeren har vi vesentlig høyre trafikk enn samme tidsperiode i fjor, sier Stavrum til DN.

Tok over Nettavisen

Lokalaviskonsernet Amedia slukte i fjor hele Nettavisen. Før dette var eierskapet delt med den danske stiftelsen Egmont. Egmont overtok på sin side blogg.no og magasinene i Mediehuset Nettavisen. Begge ønsket derimot å kjøpe hele virksomheten.

– Det har vært interessant og morsomt å være et ønsket barn som begge foreldrene ville ha hundre prosent eierskap til, sa Stavrum til DN i oktober.

Det nye eierskapet førte også til at Nettavisen startet sin egen betalingsutgave, abonnementsavisen NA+. Ifølge Stavrum har denne tjenesten passert 3000 abonnenter.

– Det ligger noen millioner i bunnlinjeffekt for oss her. Men det er ikke vårt hovedfokus. Vi skal bli størst mulig og ha flest mulig lesere på Nettavisen som er gratis og annonsefinansiert, sier Nettavisen-redaktøren.(Vilkår)

Det er lov å gjøre feil
Per Sandberg må levere inn telefonene og annet til gjennomsøking.
01:40
Publisert: