I løpet av første halvår i 2018 har to av toppene i mediekonsernet NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv og Morgenbladet, forlatt selskapet.

I januar trådte konsernsjef Gunnar Bjørkavåg (57) av, noen få måneder etter at han måtte beklage uttalelser gitt i forbindelse med en DN-artikkel om kvinneandel i mediebransjen. I starten av juli sluttet Svein-Thore Gran (56), som er konserndirektør for globale publikasjoner.

Kvartalsrapportene viser at de to har fått med seg millionbeløp på vei ut av konsernet.

– Dette er to personer som har jobbet i konsernet lenge, henholdsvis 18 år for Bjørkevaåg og mer enn 30 år for Gran. Som sådan reflekter avtalene dette, skriver finansdirektør i NHST, Hans Lysheim, i en epost til DN.

Svein-Thore Gran sluttet nylig i NHST, etter over 30 år i konsernet.
Svein-Thore Gran sluttet nylig i NHST, etter over 30 år i konsernet. (Foto: Aleksander Nordahl)

13,2 millioner kroner

I første kvartal fikk Bjørkavåg 7,8 millioner kroner i sluttvederlag, mens Gran i andre kvartal fikk 5,4 millioner kroner. Totalt har derfor konsernet brukt 13,2 millioner kroner på å gjøre opp med de to tidligere toppene.

– Det er ikke så mye å si utover at det aller meste er engangseffekter av pensjonsforpliktelser, sier Svein-Thore Gran til DN.

Kostnadene er ført som engangseffekter i regnskapene, bekrefter finansdirektør Lysheim.

– I engangskostnadene inngår ikke bare direkte lønn, men også en del andre poster som fremtidig pensjon, firmabiler, feriepenger, og arbeidsgiveravgift. Det som er angitt i kvartalsrapporten er samlede kostnader for oss. For øvrig er sluttpakkeavtalene konfidensielle, skriver han.

Driftsresultat i minus

Bjørkavågs sluttpakke kom i første kvartal av 2018, hvor NHSTs driftsresultat endte opp på -16,5 millioner kroner. Grans sluttpakke kom i andre kvartal, hvor driftsresultatet ble på 13,2 millioner.

Sluttpakkene har medført at NHST etter første halvår har et driftsresultat på minus 3,3 millioner.

– Vi skulle gjerne ha sett en annen resultatutvikling i første kvartal, men det var først og fremst den underliggende operative utviklingen, blant annet med en tilbakegang på åtte millioner kroner i norske publikasjoner, som gjorde at resultatet i første kvartal endte i rødt. Det igjen skyldes tilbakegangen i annonseinntektene, skriver Lysheim.

Jens Barland, førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU, forteller at slike sluttpakker var av mer betydelig størrelse før i tiden. Barland satt inntil i vår i styret til Vårt Land- og Dagsavisen-eier Mentor Medier.

– Den generelle trenden er at topplederstillinger med nye avtaler nå får dårligere grunnlag for sluttavtaler enn de i slike stillinger med gamle avtaler. Det finnes eksempler på dem som har fått mer enn disse to. Jeg har vært med og utformet sluttavtaler selv, og kan bekrefte at de er mer moderate nå, sier han.

Gunnar Bjørkavåg sluttet som konsernsjef i NHST i januar. Han jobber nå for Erik Must.
Gunnar Bjørkavåg sluttet som konsernsjef i NHST i januar. Han jobber nå for Erik Must. (Foto: Javad Parsa)

Mangler konsernsjef

NHST-styret har siden Bjørkavågs avgang lett etter ny konsernsjef – blant annet ved hjelp av hodejeger Heidi Wiggen i Visindi.

DN spurte styreleder Anette Olsen om utviklingen i jakten på ny konsernsjef i forbindelse med Grans avgang. Da ønsket ikke Olsen å si noe om dette.

Lysheim skriver imidlertid at arbeidet pågår.

– Arbeidet med å finne en ny konsernsjef pågår og er en prioritert oppgave for styret. Styret får bistand i rekrutteringsarbeidet av eksterne konsulenter, skriver Lysheim.(Vilkår)

Denne låven ble bygget i 1936, men se hva den passer perfekt til i 2018.
03:25
Publisert: