Styret i NHST Media Group, eieren av blant annet Dagens Næringsliv og Morgenbladet, var torsdag kalt inn til ekstraordinært møte etter konsernsjef Gunnar Bjørkavågs uttalelser om kjønnsbalanse i konsernets ledelse.

Det ble sent torsdag kveld klart at Bjørkavåg fortsetter i stillingen.

- Planen fremover er å jobbe med at vi i fremtiden har en bedre sammensetning, sier Gunnar Bjørkavåg etter styremøtet.

- Så dere skal nå jobbe for å få flere kvinner inn i ledelsen?

- Vi bruker ordet mangfold hele tiden, og det inkluderer selvfølgelig kvinner. Men det er også mange som har sett behovet for at vi skal ha et «real diversity» og ikke bare et «statistical diversity».

Med det mener Bjørkavåg at de ønsker et større mangfold av nasjonaliteter og ikke bare en likere fordeling av kjønnene.

- Vi er et konsern med 800 ansatte, der nesten 40 prosent er kvinner, og 60 prosent jobber med de internasjonalt rettede aktivitetene. Så vi er opptatt av å bruke ordet mangfold for at det skal inkludere forskjellige nasjonaliteter og ikke kun kjønnssiden. Men det er klart at også likestilling står sentralt i mangfoldsbegrepet.

Angrer på uttalelsene

- Den siste uka har vært vanskelig, men jeg må nå se fremover og legge det bak meg, sier han.

Bjørkavåg sier han angrer på forrige ukes uttalelser da han mener de kom feil ut i både form og innhold. Han legger ikke skjul på at resten av styret tok avstand fra utsagnet hans.

- Det er helt klart at alle støttet Anette Olsens avstand til mine uttalelser. Det står alle bak.

På vei ut av det ekstraordinære styremøtet understreker styreleder Anette Olsen at styret har tillit til Gunnar Bjørkavåg er klar på at han fortsetter som konsernsjef.

- Vi vil nå prioritere mer mangfold og kjønnsbalanse i konsernet, sa styreleder Anette Olsen på vei ut av det ekstraordinære styremøtet.

Hun lover at også Gunnar Bjørkavåg vil prioritere dette fremover og at hun selv vil følge det opp tett.

Med i utvalg

I en uttalelse fra styret fremgår det at styret nå nedsetter tre arbeidsutvalg som skal bidra til økt mangfold i NHST, og at Bjørkavåg skal delta i en styringsgruppe.

«Utvalgene skal rapportere til en styringsgruppe som ledes av styreleder Anette Olsen. Øvrige medlemmer er styremedlem Anne Britt Berentsen, konsernsjef Gunnar Bjørkavåg, DNs sjefredaktør Amund Djuve og en representant for de ansatte», heter det i uttalelsen.

Det var Bjørkavåg selv som sendte ut uttalelsen fra styret, som gikk til alle de ansatte i NHST-konsernet.

Arbeidsutvalgene skal foreslå konkrete tiltak både på kort og lang sikt, ifølge styrets uttalelse.

– Jeg er ingen gubbe

Bjørkavåg har fått kritikk etter at han tok til motmæle mot uttalelsen fra VGs politiske redaktør Hanne Skartveit om at en skjev kjønnsbalanse kan føre til en ensidig «gutta boys»-kultur i en konsernledelse.

Gunnar Bjørkavåg fortsetter som NHST-sjef. Her med styreleder og hovedeier Anette Olsen.
Gunnar Bjørkavåg fortsetter som NHST-sjef. Her med styreleder og hovedeier Anette Olsen. (Foto: Brian Cliff Olguin)

I konsernledelsen i NHST Media Group er det null kvinner og syv menn.

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer. Fremtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur, sa Bjørkavåg til DN.

Styreleder Anette Olsen i NHST Media Group tok avstand fra utsagnet samme dag.

– På vegne av NHST tar jeg avstand fra uttalelsene fra Gunnar Bjørkavåg. De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet. En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen i en epost.

– For lite oppmerksomhet

I uttalelsen etter det ekstraordinære styremøtet erkjenner styret at det har vært for lite oppmerksomhet om denne problemstillingen, både i styret og konsernledelsen.

«NHST er en kunnskapsbedrift med høye krav til omstilling. Styret har derfor bedt ledelsen om å forsere arbeidet med økt mangfold og en inkluderende og innovativ bedriftskultur. Selskapet skal jobbe systematisk og strukturert med utvikling og rekruttering av medarbeidere».

Og videre:

«Konsernsjef og ledere skal prioritere dette viktige arbeidet høyere enn i dag».(Vilkår)

Donald Trump: – Jeg skylder ikke på Kina
President i USA Donald Trump hadde det store handelsunderskuddet med Kina på programmet da han besøkte landet.
01:34
Publisert: