NHST Media Group, selskapet som blant annet eier Dagens Næringsliv, fikk i årets tre første måneder det svakeste resultatet på ti år. Ikke siden første kvartal 2009, da Finanskrisen sendte regnskapene i minus, har resultatet vært like ille.

Hege Yli Melhus Ask overtok som NHST-toppsjef i november i fjor, og la mandag frem sin andre svake regnskapsrapport.

– Det kom ikke overraskende på oss, men resultatene er klart for svake, sier hun.

Ask påpeker at NHST hadde omsetningsvekst i alle hovedområder sammenlignet med i fjor, men at den burde vært høyere. Ledelsen forventer bedre resultater utover 2019.

– Vi jobber for å redusere strukturelle kostnader og legge et bedre grunnlag for utvikling fremover. Det er for eksempel satt i gang et lønnsomhetsprogram i Mynewsdesk som vi vet vil få effekt fra andre kvartal.

Mynewsdesk leverer mediestyrings- og pressemeldingsløsninger for selskaper.

Underskudd på 35 millioner

For årets tre første måneder gikk NHST Media Group med 23 millioner kroner i driftsunderskudd:

  • De globale bransjeavisene Intrafish, Recharge, Tradewinds, Upstream, Fiskeribladet og Europower, gikk om lag fem millioner kroner i minus.
  • Like stort var underskuddet i «øvrige» konsernselskaper
  • De norske avisene, DN og Morgenbladet, gikk med et underskudd på 800.000 kroner
  • NHST hadde også tilsammen ti millioner kroner i verdireduksjoner, blant annet i det oppkjøpte franske selskapet Mention.

I tillegg til den svake driften, hadde NHST en ikke-realisert valutasmell på syv millioner kroner på norske og svenske kroner.

Konsernet rapporterte et samlet underskudd før skatt på 35 millioner kroner for årets tre første måneder.

NHST opplyser at inntektene var stabile når effekten av salget av Nautisk Forlag og kjøpet av Mention tas hensyn til. Uten justeringene var inntektene ned syv prosent i første kvartal.

Det var særlig fall i annonseinntektene og økte kostnader i DN og Morgenbladet, samt resultatene i selskapene Mention/Mynewsdesk som tynget resultatet.

«Svakere resultater skyldes både kostnadsøkninger knyttet til satsinger på nye inntektsområder, digitalisering og analyse og kostnader forbundet med lønnsomhetsforbedringer og strategiske prosesser», skriver NHST i kvartalsrapporten.

Setter i gang tiltak

NHST har nå satt i gang en rekke tiltak for å øke effektiviteten, kutte kostnadsbasen, øke digitale inntekter, samt videreutvikle produkter og tjenester.

«Tiltak er identifisert og aktiviteter igangsatt i alle virksomheter for å redusere kostnader utover i året og inn i 2020. I SaaS-selskapet Mynewsdesk pågår en større restrukturering med sikte på å redusere kostnadsbasen betydelig fra og med andre kvartal 2019. Endringene vil påvirke både topplinjen og lønnsomheten i kommende kvartaler», heter det.

Lønnsomhetstiltak er satt i gang for samtlige bedrifter i konsernet, opplyser Ask. Eneste unntak er nyervervede Mention, som er i vekst.

– Per nå har de mellom 35 og 40 prosent av omsetningen sin i USA. Det er et spennende selskap som har lykkes globalt og fortsatt er i vekst, sier Ask.

Omsetningen falt i 2018

Mediekonsernets driftsresultat landet på 14,8 millioner kroner i minus for hele året i fjor. Det var en nedgang på 45 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret. Omsetningen i konsernet falt fra 1,31 milliarder kroner i 2017 til 1,29 milliarder kroner i 2018.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.