Tirsdag ble det kjent at DNs utviklingsredaktør Trond Sundnes (43) tar over som sjef for de globale publikasjonene i avisens eierkonsern NHST etter Svein-Thore Gran, som gir seg i konsernet etter 30 år.

Stillingen som sjef for NHST Global Publications ble imidlertid ikke utlyst, noe styreleder Anette Olsen i sin interne kunngjøring omtalte som et unntak fra konsernets retningslinjer.

Ansettelsen av Sundnes gjør at konsernledelsen i NHST fortsatt utelukkende består av menn.

Trond Sundnes blir ny sjef i NHST Global. Han er nå utviklingsredaktør i DN.
Trond Sundnes blir ny sjef i NHST Global. Han er nå utviklingsredaktør i DN. (Foto: Mona Pedersen)

Siden desember i fjor har tre arbeidsutvalg i NHST jobbet med å forbedre kjønnsbalanse, mangfold og innovasjon i konsernet. Disse ble nedsatt av NHST-styret i etterkant av tidligere konsernsjef Gunnar Bjørkavågs omstridte uttalelser til Dagens Næringsliv, i forbindelse med en sak om kjønnsbalansen i konsernledelsene til ulike norske mediekonsern. NHST hadde på det tidspunktet syv personer i konsernledelsen – alle menn.

«Sender helt feil signaler»

Lederen for mangfoldsutvalget i DN og Morgenbladet, Ingrid Bjørklund, er kritisk til ansettelsesprosessen.

– I lys av den kritikken som har fremkommet om mannstunge toppledelser i Medie-Norge, og ikke minst det arbeidet som nå pågår internt i NHST-konsernet, er jeg svært kritisk til måten styret har håndtert denne ansettelsen, skriver Ingrid Bjørklund, som også er journalist og nestleder i redaksjonsklubben i DN.

Bjørklund påpeker at utvalget kjenner Trond Sundnes som en meget dyktig og kompetent kollega, og understreker at deres kritikk ikke er rettet mot eller handler om ham.

– Men dersom man mener alvor med målsetningen om bedre kjønnsbalanse og mer mangfold, så kan man ikke drive rekruttering på den måten. Det sender helt feil signaler til omverden, skriver Bjørklund videre.

Hun skriver at NHSTs interne retningslinjer sier at man tilstreber å ha begge kjønn representert i en rekrutteringsprosess, og mener stillingen burde vært utlyst.

– Her mener vi NHST-styret har sviktet sine egne ambisjoner. Det skaper reaksjoner blant de ansatte at man etter en slik intern prosess likevel velger å gjøre ansettelser på denne måten, skriver hun.

– Valgt å gjøre et unntak

Styreleder i NHST, Anette Olsen, svarer følgende på kritikken fra Bjørklund:

– Mangfold, innovasjon og kjønnsbalanse er viktig og høyt prioritert på tvers av selskapene. I den forbindelse har vi etablert rutiner for rekruttering. Vi har her valgt å gjøre et unntak fra disse, sier Olsen.

– Hvorfor har dere valgt å gjøre dette unntaket?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Olsen, og viser videre til meldingen hun sendte til de ansatte i konsernet tidligere i dag. Der skriver hun blant annet at Sundnes har vært utslagsgivende for den digitale innsatsen i DN de siste årene, og gjort en omfattende jobb med utvikling av forretningsmodeller, produkter og analyse.

– Vi mener at Trond både har den riktige bakgrunnen og ferdighetene til å fylle denne posisjonen godt nå, skriver Olsen.

Hun sitter selv i styringsgruppen som konsernets tre mangfoldsutvalg rapporterer til.

«Viktig med tålmodighet»

Leder Drew Cherry i mangfoldsutvalget i NHSTs globale publikasjoner, som inkluderer shipping-avisen TradeWinds, energi-publikasjonene Upstream, Europower og Recharge og sjømat-publikasjonen IntraFish, sier til DN at de ikke kan si så mye om ansettelsesprosessen av deres nye sjef.

– Jeg antar at dette var en prosess som til dels har pågått mens vi har holdt på med arbeidet vårt. Vi holdt vår siste presentasjon for styringskomiteen i juni, der vi ga anbefalinger om forbedring av mangfoldet med tanke på kjønn, kultur og innovasjon. I august skal vi ha et nytt møte der vi skal diskutere implementeringen av forslagene våre. Men det kan ta tid å gjennomføre, og det er viktig å være tålmodig, sier Cherry.

Han påpeker at det også i den globale delen av NHST-konsernet er behov for å jobbe med mangfoldet.

Forstår kritikken

Anne Britt Berentsen (58) er styremedlem i NHST Media Group og sitter i styringsgruppen i forbindelse med det pågående mangfoldsarbeidet i konsernet.

Hun stiller seg bak ansettelsen av Trond Sundnes som ny sjef for Global Publications, men forstår at den blir kritisert.

– Jeg kan forstå at kritikken kommer, og vi må ta den til etterretning. Men jeg står likevel på at vi mener Trond var verdt unntaket, sier hun.

Berentsen stiller seg også bak prinsippet om at slike stillinger bør utlyses.

– Jeg mener det arbeidet vi har gjort i Mangfoldsutvalget er å legge en policy for slik det bør være. Men vi er enige i styret om at Trond er en veldig bra person for akkurat denne rollen og at timingen var riktig. Så derfor valgte vi å gjøre det på denne måten og gjøre et unntak akkurat nå. Så vil jo dette åpne for andre kandidater, både kvinner og menn, nedover i systemet, sier Berentsen.

Trond Sundnes erstatter Svein-Thore Gran i en konsernledergruppe bestående av finansdirektør Hans Lysheim, teknologidirektør Petter Irgens Gustafson, DNs sjefredaktør Amund Djuve og direktør Andreas Emblem for konsernets andre forretningsområder.

– Jeg er blitt bedt om å ta en veldig spennende jobb, og har takket ja til det. Prosessen har vært ledet av styret, så spørsmål om den må stilles til dem. Men jeg har vært opptatt av innovasjonskultur i den jobben jeg har hatt i Dagens Næringsliv: Likestilling og mangfold er viktig i en slik kultur, og noe jeg vil ta med videre når jeg skal lede de globale publikasjonene, sier Trond Sundnes.(Vilkår)

Det finnes ikke noe alternativ til BMW i8
Den spektakulære BMW i8 Roadster er så spesiell at den ikke har noen konkurrenter.
02:32
Publisert: