– Det siste mediebransjen trenger nå, er medieledere som selv er med på å skape større usikkerhet rundt journalisters rett til å verne sine kilder, skriver de fem forbundslederne i de nordiske journalistlagene.

Fagforeningstoppene skriver i en felles uttalelse at de «fordømmer på det sterkeste TV 2-ledelsens kildejakt». Uttalelsen ble undertegnet i forbindelse med at lederne møtes i Bergen mandag og tirsdag.

Beordret kildejakt

  • 10. januar skrev Dagens Næringsliv en sak om TV 2 med tittelen «Går mot historisk underskudd». Her kom det blant annet frem at kanalens innholds- og programkostnader hadde steget kraftig.
  • På grunn av DNs artikkel beordret TV 2-sjef Olav T. Sandnes en intern kildejakt å finne ut hvem som hadde lekket selskapsinformasjon fra mediehuset.
  • Etter det DN forstår, ble 10 til 20 personer, som alle hadde tilgang til rapporten, innkalt til undersøkelsen. En TV 2-advokat og representanter fra it-avdelingen var til stede.
  • Ifølge Sandnes har ikke TV 2 klart å finne ut hvordan informasjonen ble lekket fra mediehuset.
  • TV 2-sjefen skrev i en intranettmelding at undersøkelsen hadde foregått på lovlig vis og i full overensstemmelse med de tillitsvalgte. Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag hevder derimot at de var blitt presset av TV 2-ledelsen.

Bakgrunnen er at TV 2 tidligere i år undersøkte private- og jobbrelaterte eposter til både tillitsvalgte og andre ansatte i kanalen etter at DN skrev en sak om en intern økonomiprognose.

– På grunn av ny teknologi og lovgivning de siste årene er kildevernet under press. At TV 2-ledelsen forsøker å gå bakveier for å avdekke kilders identitet, innskrenker journalisters muligheter til uhindret å kunne motta viktig samfunnsinformasjon i fremtiden, står det i uttalelsen.

– Både TV 2 og Norsk Journalistlag (NJ) uttalte for noen uker siden at vi er enige om å være uenige. Vi har i likhet med NJ lagt denne saken bak oss. Vi tar kildevernet på alvor, som vi alltid har gjort. Men vårt standpunkt er at alle virksomheter må ha mulighet til å forhindre at konkurransesensitiv og potensielt skadelig informasjon finner veien ut av virksomheten, sier TV 2-sjef Olav Sandens.

Vil gå til TV 2-eier

– Vi har gjort dette fordi vi mener det er verdt å sende et samlet signal til TV 2 og offentligheten, sier leder Lars Werge i Dansk Journalistforbund.

Werge, som er sportsjournalist og dansk mester i høydehopp, sier det danske forbundet også vil ta opp saken med Egmont, TV 2s danske eier.

– Ja, jeg tenker det er opplagt, sier Werge.

I Danmark fikk man for en tid tilbake en lignende sak da opplysninger om sikkerhetstiltakene til medieselskapet Politikens Hus ble lekket. Selskapet eier blant annet Jyllands-Posten, som i 2005 trykket karikaturer av profeten Muhammed og siden har mottatt en strøm av trusler.

Politikens Hus ønsket å finne kilden til lekkasjen, og de tillitsvalgte stilte seg den gang bak ledelsen.

– Vi har hele tiden sagt at dette er en vanskelig sak som synliggjør krevende dilemmaer. Saken i Danmark illustrerer også god at det ikke finnes én fasit, sier Sandnes i TV 2.

– Det var et kjempedilemma da, men handlet om terrortrusselen og våre kollegaers liv og sikkert. Vi ser det nok litt annerledes i denne saken, sier Werge i Dansk Journalistforbund.

«Ekstra pinlig når mediebedrifter ikke respekterer kildevernet»

Leder Jonas Nordling i Svenska Journalistförbundet beskriver TV 2-ledelsens opptreden som pinlig.

– Det er ekstra pinlig når mediebedrifter ikke respekterer kildevernet. Om ikke medieforetak kan leve som de lærer, hvorfor skal da andre ha tillit til oss, spør han retorisk.

Nordling, som har bakgrunn fra nyhetsavdelingen til Sveriges Television sier han ikke kan huske noen tilsvarende sak fra Sverige, men at saken har vært en vekker også for dem.

I Sverige har man innført et etterforskningsforbud, hvor offentlige finansierte virksomheter ikke har lov til å gå på jakt etter pressens kilder. Men forbudet gjelder ikke private arbeidsplasser, som de fleste avisredaksjoner er.

– Vi vil ha en skriftlig avtale med våre motparter om at kildevernet skal gjelde på våre arbeidsplasser. Det krever vi hver gang vi forhandler kollektive avtaler, men får til svar at dette er en æressak som ikke skal reguleres. Saken i Norge tyder på at vi bør se på vårt eget regelverk, sier Nordling. (Vilkår)