Den neste generalsekretæren i Norsk Presseforbund tror ikke publikum alltid ser forskjellen på journalistikk, informasjon og reklame.

1. Gratulerer med ny jobb og gratulerer også med å ha lykkes som leder for Fagpressen med å få digital nullmoms for dine medlemmer. Hva gleder deg mest akkurat nå?

– Tusen takk. Jeg gleder meg stort over at budsjettavtalen innebærer at momsfritaket nå må bli utvidet til å omfatte digitale fagmedier. Dagens system gjør det unødvendig vanskelig for dem å utvikle nye digitale løsninger for sine lesere. Det er på høy tid at det blir ryddet opp i, og det haster. Derfor er det bra at Regjeringen skal komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett til våren.

2. Det var flere kandidater med solid redaksjonell erfaring som ville blir pressegeneral. Hvilke egenskaper og erfaring har du?

– Jeg liker utfordringer, er nokså uredd og håper jeg kan være samlende. Men, jeg har ingen erfaring som redaktør og det er en del år siden jeg jobbet som journalist. Derfor gleder jeg meg til å ha samtaler og hente råd fra ulike hold, både i mediene og utenfor. Min erfaring er først og fremst fra ledelse i presseorganisasjoner. Ti år i Norsk Journalistlag, tre år i Fagpressen og 13 år i styret i Norsk Presseforbund.

3. Hva mener du er medienes største utfordring i årene som kommer?

– Å evne å nå publikum med vesentlig og relevant journalistikk, som de kan stole på. Dette er en utfordring når inntektene svekkes og mediene må prioritere hardere.

4. En av generalsekretærens viktigste oppgaver er å synliggjøre betydningen av uavhengige medier. Hvor bevisste tror du folk utenfor mediebransjen er på pressens rolle?

– Jeg tror folk har et bevisst forhold til «sitt» medium eller «sine» medier og dekningen av de sakene de er opptatt av. Dessverre tror jeg mediebransjen har en utfordring i å kommunisere betydningen av journalistikk og uavhengighet. Presseorganisasjonene er opptatt av dette, og gikk i 2014 sammen om en kampanje for journalistikken, kalt «Hvor har du det fra»? Den handlet om bevisstgjøring og kildekritikk. Det er viktig at folk forstår forskjellen på journalistikk og informasjon, eller journalistikk og reklame.

5. Du skal fornye og videreutvikle presseetikken. Hvor ligger de største utfordringene?

– Det er vanskelig å svare på, før jeg har tiltrådt i stillingen. I utgangspunktet har vi et godt presseetisk system, gjennom en lett tilgjengelig klageordning, PFU, og ikke minst evnen til å fornye presseetikken ved behov. Så får vi se hva som blir de største utfordringene. Jeg regner med det vil komme mange. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.