NRK ber om at lisensen, som må betales av alle som eier en tv, øker til over tre tusen kroner i 2019.

Går forslaget gjennom, vil NRK motta 5,5 milliarder kroner i lisensinntekter. Men ordningen med en avgift basert på hvem som eier et gammeldags tv-apparat går mot slutten.

Nå legger kulturministeren tre forslag på bordet. Et innebærer NRK-rabatt for de unge, som er den gruppen der opplevelsen av å få valuta for lisenskronene har falt mest.

Bort med tv-lisens

Det er bred enighet blant politikerne om at NRK i fremtiden må finansieres på en annen måte enn ved en skatt på tv-apparater. Spørsmålet er bare hvordan.

I et ferskt notat letter kulturminister Trine Skei Grande altså på sløret. Et av forslagene hun legger frem i notatet, er at unge ikke skal behøve å bidra like mye til finansieringen av NRK som de over 24 år.

Andre skjermer, ny avgift

Behovet for en omlegging begynner å bli påtrengende, ettersom stadig mer av medieforbruket, særlig blant unge, skjer på andre måter enn såkalt lineær kringkasting.

DN har tidligere skrevet at nordmenn allerede bruker tre milliarder kroner i året på ulike strømmetjenester.

Regjeringen har ulike ordninger til vurdering. I forrige uke inviterte kulturminister Trine Skei Grande de andre partiene på Stortinget til et bredt medieforlik, som blant annet skal omfatte finansieringen av NRK.

I den forbindelse presenterte Grande et notat der hun blant annet skisserer en løsning for NRK som innebærer en form for ungdomsrabatt:

  • Bare de som er over 20 år skal bidra til NRK.
  • De mellom 20 og 24 betaler et lavere beløp.

Lisensen kan etter denne modellen fortsatt innkreves av NRKs lisensavdeling i Mo i Rana.

Et annet forslag er en øremerket personskatt som Skatteetaten krever inn over skatteseddelen, og som kan justeres ut fra den enkeltes inntekt for å gi ordningen en mer sosial profil enn dagens lisensordning der alle skjæres over én kam.

Trine Skei Grandes tredje forslag er alminnelig budsjettfinansiering. I så fall må NRK kjempe om midler på lik linje med andre gode formål i regjeringens budsjetter og de årlige budsjettforhandlingene på Stortinget.

Kan ikke stanses av distriktspolitikk

Både forslag to og tre kan innebære at lisensavdelingen med rundt 100 ansatte mister sine oppgaver. I notatet skriver Trine Skei Grande:

«Det er viktig at utviklingen i mediepolitikken ikke stagnerer på grunn av distriktspolitiske hensyn. Jeg vil derfor understreke at i den grad NRK Lisensavdelinga skulle miste sine oppgaver, vil de ansatte selvfølgelig ivaretas på en god måte, og det vil utredes hvordan en i størst mulig grad kan opprettholde arbeidsplassene i Mo i Rana.»

Trenger avklaringer

Kulturministeren avholdt det første møtet om medieforliket på Stortinget for en uke siden.

I tillegg til at hun skal komme opp med en ny modell for NRK-lisensen, har hun varslet en stortingsmelding om mediepolitikk. Den skal blant annet følge opp forslagene til Mediemangfoldsutvalget.

DN har kontaktet Kulturdepartementet, som viser til Grandes uttalelser etter forliksmøtet. Grande sa da at departementet jobber raskt for å få nye ordninger på plass.

– Vi jobber nå først med å prøve å få noen avklaringer fra partiene om hvilke modeller det er viktig å avklare i en stortingsmelding, slik at vi vet hvilke modeller vi skal utrede, sa Grande til NTB.(Vilkår)

Teknolog Silvija Seres: -Bare tenk på Nokia da. De hadde verdens beste mobilteknologi
Teknolog Silvija Seres leder DNs teknoskole på podkast om de nye teknologiene.
02:39
Publisert: