– Man kunne kommet med et tydelig standpunkt. Samtidig tolker jeg det som om regjeringen er veldig tydelig på begrunnelsen av hvorfor man skal skifte fra lisens til medieavgift, slik at man sikrer en fremtidsrettet, sterk og godt posisjonert allmennkringkaster fremover, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til DN, på spørsmål om han er fornøyd med at regjeringen ikke konkluderer med hva slags finansieringsmodell den synes er best for NRK.

Kulturdepartementet arbeider videre med en modell for å finansiere NRK gjennom en øremerket medieavgift som erstatter dagens lisens. Ordningen vil imidlertid kreve et bredt forlik på Stortinget, og er trolig tidligst på plass i 2019.

Regjeringen tar i stortingsmeldingen ikke stilling til akkurat hvordan avgift vil se ut. Dette er alternativene:

  • En medieavgift kan enten kreves inn som en husstandsavgift.
  • En øremerket skatt etter finsk modell.
  • En øremerket skatt per person, med fritak under en viss inntekt.
Oslo, 15.12.2016: Kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen. Foto: Javad Parsa
Oslo, 15.12.2016: Kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen. Foto: Javad Parsa (Foto: Javad Parsa)

Ikke misfornøyd

Kringkastingssjefen er likevel ikke misfornøyd med meldingen.

– Det er veldig mye bra i den, og jeg ser at regjeringen har fulgt opp en rekke av vedtakene Stortinget gjorde 1. mars, og har forslaget til endringer i NRK-oppdraget som er bra, der man blant annet stiller strengere krav til oss, sier Eriksen.

Ordningene over vil vurderes opp mot en ordning med ordinær finansiering over statsbudsjettet. Det synes Eriksen er litt pussig.

– Det overrasker meg litt. Stortinget pekte ikke på det som et alternativ, sier Eriksen.

 TV 2: Avventer

I tillegg til NRK, sier Helleland at formålet med å utlyse en avtale for en kommersiell allmennkringkaster er å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og sikre en produksjon av riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

Som DN meldte tidligere i dag, vil støtten til den kommersielle aktøren vil være på inntil 15 millioner euro hvert år, eller 135 millioner kroner, på en tidsramme på inntil fem år. Ordningen vil derfor ikke trenge notifisering i Eftas overvåkningsorgan Esa.

Dagens kringkastingsavtale mellom regjeringen og TV 2 utløper ved nyttår. TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier til DN at han avventer stortingsbehandlingen av saken.

-Det viktigste med dette forslaget er at det kommer positive signaler fra kulturministeren, som sier at man mer enn noen gang må sikre en kommersiell allmennkringkaster som et alternativ til NRK, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes, og fortsetter:

-Dette er en etappe. Vi vet først hva man eventuelt skal søke på, når man har en utlysning, sier Sandnes.

Han håper det kommer en utlysning for ny kommersiell allmennkringkastingsavtale før sommeren 2017.

- Så vidt vi kan forstå, bør det være forutsetninger for å få det til, sier Sandnes.
Sandnes understreker at TV 2 vil avvente stortingsbehandlingen og innholdet i utlysningen, før man bestemmer seg for om man søker.

- Vi ønsker å søke, og vi ønsker å søke med hovedsete i Bergen, men det er helt avhengig av en balanse, sier Sandnes.

Stiller krav

Helleland sier at ordningen tidligst kan iverksettes i 2018, og at det er en midlertidig modell, i påvente av fremtidens mediepolitikk, som akkurat nå utredes av Mediemangfoldsutvalget.

Ellers er kravene at man må ha hovedkontor og sentral nyhetsredaksjon utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, norskspråklige programmer for barn og unge, formidling av norsk film- og tv-drama, og halvparten av innholdet skal være norsk.

Statsråden håper å rekke utlysning av en avtale for en kommersiell avtale allerede før sommeren 2017.

- Men jeg må ta utgangspunkt i tidsplanen Stortinget setter opp. De har sagt at dette haster, sier hun.

- Hvordan vil dere sikre at støtte til en kommersiell allmennkringkaster ikke går til å finansiere for eksempel innkjøp av dyre sportsrettigheter?

- Jeg vil utarbeide krav som gjør at det ikke vil være mulig å kjøpe dyre sportsrettigheter for pengene den som mottar støtte får, sier Helleland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.