På grunn av kringkastingsavgiften er NRK i særstilling sammenlignet med private bedrifter, som taper store inntekter ved streik på grunn av manglende produksjon.

De rundt seks milliarder kronene kringkastingsavgiften gir NRK, sikrer statskanalen finansiering selv om det er stans i produksjonen.

Dermed vil ikke en omfattende streik føre til nevneverdig inntektsfall for NRK, som i stedet ender opp med å ikke måtte betale lønnskostnader når streikende medarbeidere uteblir fra jobb.

Sånn sett kan NRK sies å «spare» penger på streiken, bekrefter juridisk direktør Olav Nyhus.

– Resonnementet er i og for seg helt riktig. Kringkastingsavgiften betales uavhengig av tilbudet, så når vi har mennesker i streik sparer vi lønnskostnader. Men vi pådrar oss merkostnader som følge av produksjoner som må stanses og derfor ikke kan fullføres eller må gjenopptas med ekstra kostnader, sier Nyhus.

Fire millioner kroner

NRKs økonomidirektør Andreas Norvik sier til DN at NRK regner med å spare rundt fire millioner kroner for hver normale arbeidsdag med streik i lønns- og pensjonskostnader.

- Det er tallet vi opererer med, sier Norvik.

Økonomidirektør Andreas Norvik i NRK.
Økonomidirektør Andreas Norvik i NRK. (Foto: Erik Berg/Den Norske opera og ballett)

Samtidig understreker han at NRK kommer til å få kostnader som vil overgå det man sparer på lønnsutgifter, uten at man per nå kan si hvor store de vil bli.

- Det er litt vanskelig å se. Vi vet at vi har masse forpliktelser, som nå ser ut til ikke å materialisere seg. Det vil koste ganske store summer. Dette handler jo om produksjoner det er jobbet med i lang tid, som må forskyves til man får folk tilbake igjen på jobb, sier økonomidirektøren.

Juridisk direktør Olav Nyhus bekrefter dette.

- Når disse må stoppe opp fordi enkeltarbeidere er i streik, påløper kostnadene til de andre medarbeiderne uansett, selv om det ikke er noen produksjon. Dette vil bli gjeldende på for eksempel produksjon av en dramaserie, sier Nyhus.

Ifølge juridisk direktør Olav Nyhus er den gjennomsnittlige årslønnen for en NRK-journalist som er organisert i Norsk Journalistlag på 586.600 kroner.

Omdømme

Økonomidirektør Norvik sier at NRK også regner med en større omdømmekostnad på streiken.

- Vi må gjenopprette tilliten til NRK. Jo lengre streiken pågår, jo vanskeligere blir det. En ting er de operative kostnadene, men dette får også langsiktige konsekvenser, sier Norvik.

Partene er ikke kommet nærmere hverandre siden streiken begynte tirsdag.

Klokken 13 fredag ettermiddag skal de streikende arrangere en demonstrasjon mot streikebryteri utenfor NRK på Marienlyst.

NJ-leder Hege Iren Frantzen sier det er opp til NRK å ta initiativet i forhandlingene.

- Det er NRK som har mulighet til å avslutte streiken ved å komme oss i møte. Hvis NRK i tillegg tjener på streiken, bør de tenke seg nøye om det ikke er bedre å oppfylle helt legitime krav fra sine ansatte, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

- Kommer streiken til å bli langvarig?

- Vi har muskler til å stille oss bak de kravene vi har stilt, og ta den kampen det krever, sier Frantzen.(Vilkår)

Her blir millioner av kroner til støv
Disse sedlene går ut på dato 30. mai. I kjelleren hos Norges Bank kvernes de gamle sedlene opp til støv.
00:54
Publisert: