– Jeg synes det er bra at dette endelig får politisk oppmerksomhet, og at det faktisk skjer gjennom en nærmere undersøkelse av NRK, sier Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen.

Mandag skrev DN at kulturminister Linda Hofstad Helleland vil finne ut om NRK skviser konkurrentene og ber Medietilsynet utrede dette.

Medietilsynet skal levere sin utredning 1. mars 2018.

Markussen har vært en av de tyngste kritikerne mot NRK-dominansen det siste året, og har i Dagbladets spalter skrevet at «NRK er blitt politikernes ufordragelige drittunge».

– Politikerne har innført momsfritak på digitale nyhetstjenester. Dette prøver nå bransjen å leve etter, ved å bygge opp såkalte plusstjenester. Samtidig har vi den situasjonen at NRK kan legge ut alt åpent for alle på nett, i konkurranse med andre nettaktører. Det er helt håpløst, og merkes særlig for lokale og regionale aviser, sier Markussen.

Kritisk til rapport

Økonomiprofessor Tommy S. Gabrielsen ved Universitetet i Bergen gjorde sammen med syv andre forskere i 2015 en undersøkelse av NRKs regionale nettjenester – og fant da at det synes «dekke et annet behov» enn hva den typiske lokale nettavis gjør.

Forskerne fant også at det var «liten grunn til å tro at nrk.nos tilstedeværelse i markedet legger vesentlige begrensninger på andre nasjonale nettavisers mulighet for å ta betalt fra brukere på nettet».

Markussen er kritisk til at forskerne da ikke snakket med medieledere om hvordan de så på konkurransen med NRK, og mener det derfor er på høy tid med en ny utredning.

– Vi følger nøye med på det NRK driver med på nett, og opplever at det er liten eller ingen forskjell på NRK og andre nasjonale nyhetsaktører. De er i konkurranse med oss, og det merker vi hele tiden, sier Markussen.

Gabrielsen skriver i en epost til DN at man valgte ikke å gjøre en spørreundersøkelse blant medieledere i 2015 fordi man ikke alltid er like sikker på at svarene er sannferdig når respondentene har en sterk egeninteresse av et visst resultat.

- Analysene som ble gjort av oss i 2015 ble gjennomført innenfor begrensede rammer både tidsmessige og finansielt. Vi føler oss likevel trygge på de konklusjonene vi landet på innenfor de rammene vi hadde, skriver Gabrielsen.

Han påpeker at ting kan ha endret seg siden rapporten han var med på å lage i 2015.

- Personlig synes jeg kanskje det er litt tidlig å utrede dette på nytt, men hvis KD vil bruke ressurser på dette har jeg i og for seg ingenting imot det, skriver han.

«Skjevfordeling»

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, sier til DN at det virker som om kulturministeren mangler oversikt og kontroll over medieområdet.

Han mener også Helleland selv la opp til diskusjon om NRKs rolle, da hun la frem kulturbudsjettet for 2018 tidligere denne måneden – og foreslo et kutt på 18,7 millioner kroner i pressestøtten.

– Det er ikke noe rart at man har fått store reaksjoner om NRKs rolle, når kulturministeren velger å øke lisens og kringkastingsavgift, som Ap støtter, men samtidig velger å ta store kutt i pressestøtten. Da får man en skjevfordeling, sier Gharahkhani.

Han understreker at Ap er villige til å diskutere NRKs rolle.

Statsråd Linda Hofstad Helleland er på reise tirsdag og kunne ikke kommentere kritikken fra Gharahkani. Det gjør derimot Høyres mediepolitiske talsmann, Tage Pettersen.

– Dette viser oss at Aps svar på alle diskusjoner om mediemangfold og mediepolitikk handler om pressestøtten. Diskusjonen om NRKs fyller sin rolle som allmennkringkaster bør vies mer oppmerksomhet enn som så.

Pettersen påpeker at kulturministeren følger opp Stortingsmeldingen om NRK og anbefalinger i Mediemangfoldsutvalgets rapport.

Kan samarbeide

Sjefredaktør Kjersti Sortland i Budstikka sier at hun selv ikke opplever NRK-dominans som et problem i Asker og Bærum, men at temperaturen har vært høyere andre steder i landet.

Hun påpeker at Budstikka og NRK har samarbeidet en gang tidligere, ved kommunevalget i 2015 – noe som var vellykket.

– Så det er mulig at NRK på noen områder kan ha et fornuftig samarbeid med lokale, kommersielle medier, sier Sortland.

Selv vil hun ikke kritisere NRK for at man utnytter internett som en plattform.

– Denne frustrasjonen som er landet rundt, har nok handlet om at man har nedbemannet i mange nyhetsredaksjoner. Men det er nok noen nyanser i diskusjonen der. For eksempel har også NRK Østlandssendingen nedbemannet, sier hun.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skrev i en sms til DN mandag at han tar Medietilsynets utredning til etterretning.

– De siste fire årenes gjennomgåelse av NRK med blant annet to stortingsmeldinger, resulterte i at et bredt flertall på Stortinget bekreftet og styrket NRKs brede oppdrag. NRK må nå ut til folk. Det er forutsetning for at NRK skal virke og være viktig.(Vilkår)

Disse halloween-kostymene bør du styre unna hvis du vil unngå å krenke
Se hele guiden fra DNs kommentator Kjetil Wiedswang i lenken under.
01:22
Publisert: