– Rapporten er vel som ventet. Hvis denne blir stående, får NRK carte blanche til å gjøre hva de vil og så mye de vil i tiden som kommer, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet til DN.

Tirsdag la Medietilsynet frem rapporten som konkluderer med at NRK ikke skader mediemangfoldet eller skviser konkurrenter, men snarere bidrar positivt til mediemangfold.

Det overrasker ikke Dagbladets sjefredaktør og administrerende direktør.

– I at rapporten er som forventet ligger det at NRK har en slik posisjon i det norske samfunnet at det i det hele tatt er bemerkelsesverdig at man har fått til en diskusjon rundt posisjonen deres i det hele tatt. Det skulle nok mye til før rapporten ville konkludert med at NRK er skadelige for mediemangfoldet, sier han.

Markussen er ikke den eneste som reagerer på konklusjonene i rapporten. Schibsteds konsernredaktør Einar Hålien kom med en utblåsning mot Medietilsynet og NRK da han fikk muligheten.

– Hvis denne rapporten blir det offisielle utgangspunktet for mediepolitikken, er det en blankofullmakt til NRK for å fortsette sin aggressive ekspansjon i virkemidler og uttrykk. Det ser ut som vi er tilbake til start, sa Hålien.

«Oppnådd det vi ville»

Markussen understreker at rapporten er nedslående lesning hva gjelder NRKs tilstedeværelse på nett, som han selv tidligere har kritisert, og deres innvirkning på konkurransesituasjonen. Likevel mener han rapporten gir viktige underliggende styringssignal og oppmerksomhet rundt problematikken om NRK og mediemangfold.

– Det kan høres pessimistisk ut, men vi har egentlig oppnådd det som fra vår side har vært det viktigste, som er oppmerksomhet rundt tematikken mediemangfold og å med dette ha lagt grunnlaget for at man på en helt annen måte vil følge NRKs virksomhet fremover, sier han.

Han påpeker at rapporten fra Medietilsynet er utarbeidet på kort tid, og at tilsynet dermed har hatt klare begrensninger i et omfattende arbeid.

– De har hatt en krevende jobb over kort tid. Det må man ta med i betraktningen når man leser rapporten, sier han.

Konklusjonen er likevel klar, mener han:

– Medietilsynet anerkjenner utfordringene vi kommersielle aktører står overfor, som inntekt- og omsetningsfall de neste årene, men poengterer at man ikke kan skylde på NRK for dette.

NRK-sjefen rister på hodet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener reaksjonene ikke er overraskende.

– De får nesten utdype den selv. Jeg forstår ikke hva de mener med det. Denne rapporten er ikke den første rapporten om temaet. Det var en rapport for tre år siden som det sa det samme, og all utenlandsk forskning viser det samme: Det er ikke i de landene med en dårlig allmennkringkaster at man har et godt mediemangfold for øvrig, sier han.

Eriksen mener Schibsted og Aller, ved Markussen, spiller et merkelig spill når de kritiserer NRK basert på det han mener er faktiske premisser i den ferske rapporten.

– Da mener jeg de får finne egne faktiske opplysninger som taler deres sak. Jeg må trekke litt på smilebåndet, fordi de er jo skuffet over at vi ikke er en ulykke for landet. Det er stas at Schibsteds aviser leverer bedre, at VG antagelig er en av verdens mest lønnsomme tradisjonelle mediebedrifter, og det tyder på at vi har en oppgave og et mandat vi følger, sier Eriksen.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forstår frustrasjonen fra NRKs konkurrenter, men mener konklusjonene i rapporten står på solid grunn.

- Jeg forstår godt at de kommersielle aktørene har det krevende. Det har vi også påpekt i vår rapport, der vi har gjort fremskrivninger som tilsier at situasjonen fortsatt kommer til å være krevende fremover. Det har jeg full forståelse for. Men så er det også sånn at vurderinger rundt NRK må tas med utgangspunkt i faktabasert grunnlag, og det er ingenting i de analysene vi har gjort som tilsier at NRK er årsaken til situasjonen kommersielle medier befinner seg i.(Vilkår)